Beslut om återkrav

Efter att Sensus Stockholm-Gotland i sin egenkontroll upptäckt felaktigt rapporterad verksamhet av en medarbetare har Folkbildningsrådet nu beslutat om återkrav av statsbidrag.

Felaktigheterna är kopplade till en och samma medarbetare som rapporterat felaktig verksamhet och även överrapporterat olika föreningars verksamhet åren 2019-2021. Den berörda medarbetaren avskedades när detta uppdagades och händelsen är polisanmäld.