Om Sensus riksförbund

Här hittar du information om vår styrelse, årsrapport, årsredovisning och fakturerings- och organisationsuppgifter.

Förbundsstyrelse

Kerstin Kyhlberg Engvall (ordförande)
Gedigen folkbildnings- och styrelseerfarenhet och är idag senior rådgivare i Stockholms domkyrkoförsamling. Hon har en bakgrund som förlagschef och vice VD i Verbum, varit verksam i Svenska kyrkan på olika nivåer, varit verksamhetschef och studiesekreterare på TBV och i SKS (båda idag en del av Sensus) samt arbetat som folkhögskollärare och musikproducent.

Patrik Schröder
Strategisk rådgivare Rädda Barnen, ordf. Forum (idéburna organisationer med social inriktning), medlem IM, tidigare internationell sekreterare och generalsekreterare KFUK-KFUM, tidigare anställd Sensus förbundskansli och region Skåne-Blekinge.

Anders Johansson
Pensionär, f.d. ombudsman Lärarförbundet. Tidigare ordf. TCO Värmland, Kyrkomusikernas Riksförbund, tidigare regional styrelse TBV, tidigare styrelsen Sensus region Mellansverige, förbundsstyrelsen sedan 2017.

Ann-Marie Ericson
Pensionär, f.d. chef församlingsenheten Göteborgs stift. Svenska kyrkan, styrelsen Sensus region Västra Sverige, förbundsstyrelsen sedan 2017.

Fredrik Mandelin
Pensions- och försäkringsexpert. Scouterna, scouternas folkhögskola, förbundsstyrelsen sedan 2017 arbetsgivarföreningen Fremia.

Hannah Kroksson
Generalsekreterare LSU - Sveriges Ungdomsorgansiationer. Tidigare Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse, policyutvecklare Svenska Kyrkan och Act samt olika förtroendeuppdrag. Ordf. NOD, vice ordf. Hela Människan, tidigare anställd Sensus region Stockholm Gotland, förbundsstyrelsen sedan 2017.

Elisabeth Falkemo
HR-chef, Apoteket AB. Tidigare generalsekreterare, styrelseordf., rikslottachef Riksför- bundet Sveriges Lottakårer tidigare ledamot, vice ordf. Cancer- fonden, Sensus förbundsstyrelse 2009-2015.

Gunnar Persson
Pensionär, f.d.landstingsdirektör. Ordf. styrelsen Sensus region Norrland, styrelseuppdrag inom idrotten och idrottens utbildningsverksamhet.

Jakob Schwarz
Arvoderad förbundsordf. Svenska kyrkans Unga, från hösten studerande. Förbundsordf. Svenska Kyrkans Unga, styrelsen Sigtuna folkhögskola, ersättare styrelsen Sveriges Kristna Råd (till maj 2021).

Shaimaa Abdelhady
Läkare, ordf. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Sofia Östling
Organist. Svenska kyrkan, Kyrkomusikernas Riksförbund, vice ordf. kyrkostyrelsens musikråd, ordf. Skånes Spelmansförbund, dirigent Lunds Kammarkör.

Magnus Pejlert, arbetstagarrepresentant
Anställd som verksamhetsutvecklare och nationell samordnare av Sensus musikverksamhet.

Förbundsrektor

Fredrik Hedlund

Faktureringsadress

Sensus Riksförbund
PUN 1400
FE 601
107 76 Stockholm

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368020064208 (e-faktura)

Organisationsnummer: 802006-4203

Sensus riksförbund

Ta del av våra årsrapporter