Om Sensus riksförbund

Här hittar du information om vår styrelse, verksamhetsberättelse, årsredovisning och fakturerings- och organisationsuppgifter.

Förbundsstyrelse

Solveig Ininbergs, ordförande
Pär David Carlsson
Ann Marie Ericsson
Lena Gehlert
Anders Johansson
Fredrik Mandelin
Yasri Kahn
Hannah Kroksson, vice ordförande
Erik Sjöstrand
Britt-Inger Svensson
Anna Magnusson
Lena Rydhäll, arbetstagarrepresentant
Clara Skogsberg, arbetstagarrepresentant

Förbundsrektor

Ann-Katrin Persson

Faktureringsadress

Sensus Riksförbund
PUN 1400
FE 601
107 76 Stockholm

Organisationsnummer: 802006-4203

Fakturor kan även mejlas in till: faktura@sensus.se

Dokument

Ladda ned verksamhetsberättelser