Om Sensus riksförbund

Här hittar du information om vår styrelse, årsrapport, årsredovisning och fakturerings- och organisationsuppgifter.

Förbundsstyrelse

Kerstin Kyhlberg Engvall (ordförande)
Tidigare förlagschef Verbum, senior rådgivare Stockholms domkyrkoförsamling, utredare Kyrkokansliet. Svenska kyrkan, Kvinnor i Svenska kyrkan. Tidigare anställd TBV och Sensus (SKS).

Patrik Schröder
Samordnare för civilsamhällesfrågor på arbetsgivarföreningen Fremia. Har tidigare varit generalsekreterare i KFUM Sverige och arbetat på Rädda Barnen. Tidigare anställd på Sensus förbundskansli och Sensus Skåne-Blekinge.

Ann-Marie Ericson
Regionordförande i Sensus Västra Sverige. Vice ordförande i Begravningsstyrelsen i Göteborg, i Göteborgs Kyrkliga Stadsmission samt i Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling. Diakon, tidigare enhetschef på Göteborgs stift, ordförande i Sankt Lukas Göteborg.

Elisabeth Falkemo
Egenföretagare inom HR. Ledamot av Cancerfondens valberedning. Ledamot i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Insynsrådet i Försvarsmakten. Tidigare HR-chef inom Apoteket, rikslottachef och generalsekreterare inom Svenska Lottakåren, vice ordförande Cancerfonden.

Fredrik Mandelin
Pensions- och försäkringsexpert på arbetsgivarföreningen Fremia. Ordförande i Stiftelsen Scouternas folkhögskola, bakgrund i Scouterna. Tidigare gymnasielärare och ombudsman på Lärarförbundet.

Gunnar Persson
F.d. landstingsdirektör Regionordförande Sensus Norrland. Tidigare uppdrag inom idrotten och dess utbildningsverksamhet.

Jakob Schwarz
Studerande. Tidigare förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga, styrelseuppdrag Sveriges kristna råd och Sigtuna folkhögskola, samt förtroendeuppdrag Svenska kyrkan.

Sofia Östling
Organist, körledare och musikansvarig vid Allhelgonakyrkan i Lund. Har uppdrag för Svenska kyrkan som vice ordförande i Kyrkostyrelsens musikråd. Utbildad vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Amsterdam.

Erik Gyll
Präst och biträdande avdelningschef för avdelningen för Kyrkoliv på Svenska kyrkans Kyrkokansli. Tidigare förbundsordförande Riksförbundet EKHO, initiativtagare och upphovsperson till Regnbågsnyckeln som ägs av Sensus och EKHO.

Katarina Djäken
Konsult inom digital utbildning på MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tidigare utvecklingskonsulent och regional utvecklingschef på Scouterna, ombudsman SSU med fokus på organisationsutveckling och utbildning. Utbildad genusvetare med inriktning på praktiskt jämställdhetsarbete.

Raja Mohammed Ali
Studerande. Förbundsordförande i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa samt ledamot i LSU - Landsrådet för Sveriges barn och Ungdomsorganisationer. Fil. kand. i företagsekonomi samt filosofi. Har tidigare arbetat på Skatteverket.

Magnus Pejlert (personalrepresentant)
Anställd som verksamhetsutvecklare och nationell samordnare av Sensus musikverksamhet.

Heidi Simonsen (personalrepresentant)
Anställd som verksamhetsutvecklare region Västra Sverige.

Verksamhetsrevisorer
Johan Berkman (ordinarie)
Kerstin Holmberg (ersättare)

Valberedning
Yasri Khan (sammankallande)
Eva Lindström
Ingrid Kåwe
Marie-Louise Lövgren
Marianne Staaf Gälldin

Förbundsrektor

Fredrik Hedlund

Kontakt

För att komma i kontakt med Sensus förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer eller valberedning, mejla info@sensus.se.

Faktureringsadress

Sensus Riksförbund
PUN 1400
FE 601
107 76 Stockholm

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368020064208 (e-faktura)

Organisationsnummer: 802006-4203

Sensus riksförbund

Ta del av våra årsrapporter