Bokningsvillkor för Sensus mötesplats Malmö

Information kring regler och villkor för bokning av mötesrum på Sensus mötesplats Malmö.

Avbokning

  • Avbokning av rum ska ske senast 10 arbetsdagar innan arrangemangets första dag för att du ska slippa debitering. Debiteringen räknas därefter enligt nedan:
  • Avbokas rummet 9-6 arbetsdagar innan debiteras du 50% av ordinarie pris
  • Avbokas rummet 5-4 arbetsdagar innan debiteras du 75% av ordinarie pris
  • Avbokas rummet 3-0 arbetsdagar innan debiteras du 100% av ordinarie pris
  • Avbokning av beställd mat måste ske senast 5 arbetsdagar innan arrangemangets första dag.
  • Uteblir avbokning debiteras du för dina beställningar.
  • Avbokning skall ske skriftligt till sensusmotesplatsmalmo@sensus.se. Avbokningen gäller först efter att bekräftelse från Sensus har erhållits.