Bild: Scandinav Bildbyrå

Nominera kandidater till Sensus region Skåne-Blekinges regionstyrelse

Valberedningen i Sensus region Skåne-Blekinge önskar få in förslag på kandidater till regionstyrelse och förtroendevalda revisorer.

Lediga uppdrag

Valberedningen önskar nomineringar till följande uppdrag:

 • Regionordförande
 • Vice regionordförande
 • Regionstyrelseledamöter
 • Förtroendevald verksamhetsrevisor samt dennes ersättare


Om uppdraget

Mandatperioden omfattar 2 år. Viktigt för ledamöter i regionstyrelserna är kunskap om folkbildning, ideella rörelser och styrelsearbete. Erfarenheten visar att ledamöter i regionstyrelsen ska vara beredda att:

 • delta i styrelsesammanträden ca 6-8 tillfällen per år
 • om man blir vald till AU, delta i dessa sammanträden
 • avsätta tid för inläsning av handlingar, deltagande i beredande arbetsgrupper och konferenser
 • vid behov representera regionstyrelsen vid medlemsorganisationers årsstämmor etc.


Din nominering

Nomineringar ska innehålla uppgifter om:

 • till vilket uppdrag nomineringen gäller (ordförande, vice ordförande, styrelseledamot eller revisor)
 • nominerande medlemsorganisation/regionstyrelse och kontaktuppgifter
 • den/de nominerades namn och kontaktuppgifter
 • motivering för den/de nominerade

Skicka in din nominering

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2024.

Nomineringar sänds till valberedningens sammankallande:

Åke Skans

Blåmunkevägen 12

232 54 Åkarp

Telefon: 070-562 02 20

E-post: skans@telia.com