Bild: Scandinav Bildbyrå

Civic outreach – civic education for all

The projekt want to increase understanding of the role and method of civic education hence strengthening its ability to work with hard-to-reach communities (e.g. migrants, people with disabilities).

Läs projektbeskrivningen på svenska

What

We want to increase understanding of the role and method of civic education hence strengthening its ability to work with hard-to-reach communities (e.g. migrants, people with disabilities). By involving organisations with a broad educational mandate in civic education and capacity to reach out to various local community groups, the project will target representatives of communities, which are currently missing out on opportunities provided by civic education.

The project will provide:

  • Overview of the current demand for adult civic education and its main target groups in participating countries
  • Concept paper on educational and outreach methods, including underrepresented groups
  • Opportunities for project partners to exchange experience and raise capacity
  • Opportunities for 30 people to take part in pilot local workshops to address educational needs of their communities, previously less engaged in civic education


Where

Workshops will be conducted in Sweden (Malmö), Lithuania (Vilnius) and Russia (St Petersburg).


Who

Participating in this project: Sensus Studieförbund (Sweden), Social Partnership Center (Lithuania), St. Petersburg Institute of Law named after Prince P.G.Oldenburgsky (Russia).


When

The project starts in February 2022 and ends in July 2023.


Further questions, please contact

Anna Thim, project manager
anna.thim@sensus.se
+46 768 58 86 11

Uppsökande folkbildning - folkbildning för alla

(svenska)


Vad
Projektet syftar till att öka förståelsen för folkbildning som mål och metod, för att sedan nå utsatta grupper (migranter, personer med funktionsutmaningar osv). Detta kommer att göras genom att involvera organisationer som med ett brett kontaktnät och ett högt förtroendekapital har kapaciteten att nå de grupper som särskilt behöver stärkas genom folkbildning. Många i dessa grupper saknar möjligheten att ta del av de bildningsinsatser som erbjuds.

Projektet kommer att:

  • Undersöka behovet av folkbildning bland de deltagande organisationernas målgrupper.
  • Ta fram ett material med pedagogiska metoder, blanda annat för uppsökande och inkludering av underrepresenterade grupper
  • Skapa möjligheten för kunskapsutbyte och mellan de deltagande organisationerna för att stärka kapaciteten att möta behovet av bildande insatser
  • Skapa förutsättningar för lokala workshops för att identifiera bildningsbehovet hos utsatta och svårnådda grupper

Var
Det kommer att hållas workshops i Sverige (Malmö), Litauern (Vilnius) och Ryssland (St Petersburg).

Vem
Deltar i projektet gör: Sensus studieförbund (Sverige), Social Partnership Center (Litauern), St. Petersburg Institute of Law named after Prince P.G.Oldenburgsky (Ryssland).


När
Projektet startar i februari 2022 och avslutas i juli 2023.


Finansiering
Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.


För frågor, vänligen kontakta
Anna Thim, projektledare
anna.thim@sensus.se
+46 768 58 86 11

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.