Tyck till om Sensus

Du är varmt välkommen att meddela oss dina synpunkter på vår verksamhet – de hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet samt göra rätt om det har blivit fel.

Hur meddelar du oss din synpunkt?

Direkt till ledare, kontor eller kontaktperson

Om du deltar i någon av Sensus verksamheter bör du i första hand vända dig till ledaren för den verksamhet din synpunkt gäller. Om du själv är en ledare bör du primärt vända dig till din kontaktperson på Sensus.

Genom vårt formulär

Som deltagare eller ledare kan du dock även skicka in din synpunkt genom att använda dig av webbformuläret du hittar lite längre ned på denna sida. Din synpunkt får då ett ärendenummer och du får återkoppling i ärendet om du har valt att uppge dina kontaktuppgifter.

Du kan även skicka in din synpunkt utan att ange dina kontaktuppgifter, men tänk på att viss information – som exempelvis ditt ip-nummer – nästan alltid följer med när du använder vårt formulär.

En synpunkt skiljer sig från en visselblåsning

En synpunkt, såsom ett klagomål, uppmuntran eller en åsikt som förmedlas, ska inte förväxlas med en visselblåsning. En visselblåsning kan göras av en person som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått kännedom om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om förekomsten av mutor, jäv, diskriminering mm.

Sensus har en visselblåsartjänst, du kan läsa mer om den här.