Vi talar om oss – en föreläsningsserie om människovärde

1 december, 2023

Sensus studieförbund har i samarbete med Starrkärr-Kilanda församling tagit initiativet till en föreläsningsserie som får sin fortsättning under våren 2024. Föreläsningsserien har som syfte att utforska och fördjupa förståelsen för människovärde.

Föreläsningsserien inleddes hösten 2023 med två föreläsningar: en med Magnus Hermansson Adler, författare och universitetslektor i ämnesdidaktik, med särskild inriktning mot de samhällsorienterande ämnena. Han gav oss en inblick i hur vår historia påverkar vår nutid och framtid.

Därefter höll Nathalie Tapper, utbildare i mänskliga rättigheter, en föreläsning med titeln "Poängen med mänskliga rättigheter". Hon belyste vikten av att förstå och respektera mänskliga rättigheter, och hur dessa rättigheter spelar en central roll i vår strävan efter ett rättvist samhälle.

Nathalie Tapper

Den tredje föreläsningen, som kommer att äga rum den 24 januari 2024, kommer att hållas av Katarina Johansson, kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda församling. Katarina kommer att diskutera temat "Mitt värde - och andras", där hon kommer att utforska konceptet av personligt värde och hur vi kan lära oss att respektera och uppskatta andras värde.

Den sista föreläsningen kommer att äga rum den 21 februari och kommer att hållas av Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Institutet för Forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans föreläsning, "Migrationsmyten: sanningen om flykting invandringen och välfärden", kommer att belysa de vanligaste missförstånden kring migration och välfärd. Syftet är att ge en mer nyanserad bild av dessa komplexa ämnen.

Genom denna föreläsningsserie hoppas Sensus studieförbund och Starrkärr-Kilanda församling kunna bidra till en djupare förståelse för temat ”Människovärde”, och hur det påverkar oss alla i vårt dagliga liv.