Västerländsk esoterism

22 januari, 2024

Sedan ett flertal år tillbaka samarbetar Sensus med Södertörns högskola kring föreläsningar om bland annat västerländsk esoterism. Detta för att möjliggöra för fler att bilda sig och kunna ta del av kunskap och forskning kring ämnet.

Vad är det som brukar samlas under denna benämning? Hur uppstod det i dag livliga forskningsfältet kring fenomenet? På vilka sätt har olika forskare försökt definiera begreppet? Och är det egentligen rimligt att tala om ”västerländsk” esoterism?

Västerländsk esoterism är ett dynamiskt delfält inom religionsvetenskapen, som också griper in i områden som idéhistoria, sociologi samt konst- och litteraturvetenskap. Till esoteriska strömningar räknas exempelvis kabbala, alkemi, rosenkreutzar-grupper, frimureri, 1800-talets ockultism med hemliga ordnar och ritualmagi, samt nutidsfenomen som wicca, satanism och new age.

Mycket av vår tids populärkultur är djupt präglad av tankegods med detta ursprung, som dessutom spelat stor roll även för många högkulturella konstnärer och författare.

Sju föreläsningar

Sju föreläsningar erbjuds under perioden 19 februari till 12 mars. Varje föreläsning är fristående. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Sensus och Södertörns högskola. De är en del av högskolekurs, men är öppna för allmänheten.

Du hittar alla föreläsningar på sensus.se/esoterism

Mer information om kursen på Södertörns högskola finner du på
https://www.sh.se/program--kurser/kurser/grund/vasterlandsk-esoterism