Bild: Magnus Aronson

Utställning: I slutet av dagen - alla är människor

30 november, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Att leva som papperslös i Sverige är en verklighet för många, men det är en verklighet som ofta är osynlig för de flesta. Hur hamnar en person i en sådan situation och vad innebär det för dem? Vad är samhällets ansvar och vilken roll har kyrkorna? Dessa är några av de frågor som utforskas i en ny utställning som ger inblick i vardagen för papperslösa i Sverige.

Utställningen ”I slutet av dagen - alla är människor” är baserad på djupintervjuer med nio personer som lever som papperslösa i Sverige. Deras berättelser och upplevelser är i fokus, och det är deras val av bilder som visas. För att skydda deras identitet är alla namn och åldrar fingerade.

Initiativtagare till utställningen är diakon Inger Awenlöf-Ehrstedt från Svenska kyrkan i Mölndal. Hon har tillsammans med en arbetsgrupp arbetat fram utställningen. Arbetsgruppen består av representanter från olika organisationer och institutioner, inklusive Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Göteborgs stift och Göteborgs universitet.

Utställningen består av tolv bilder, alla fotograferade av frilansfotograf Magnus Aronson. Till varje bild finns en text sammanställd, de flesta skrivna av doktorand Sarah Philipson Isaac från Göteborgs universitet, baserade på intervjuerna.

Genom att lyfta fram dessa röster och berättelser, hoppas utställningen att öka förståelsen för de utmaningar och svårigheter som papperslösa människor står inför i Sverige. Det är en påminnelse om att vi alla är människor, oavsett vår status, och att vi alla förtjänar respekt och värdighet.

Boka utställningen

Vill du boka utställningen så tar du kontakt med Sensus som lånar ut utställningen. Den finns i två format (12 st A1-affischer med bilder och 12 st A3-affischer med texterna eller 12 st A2-affischer med bilder och 12 st A4-affischer med texterna).

Till utställningen hör också en utställningsbroschyr på 32 sidor med alla bilder och texter, samt information om samverkansparterna och en ytterligare text av Sarah Philipson Isaac.

Kontakt:
Kikki Mårtensson, tel 031-708 39 44
kikki.martensson@sensus.se