Vi protesterar mot nedskärningarna!

19 oktober, 2023
  • Demokrati och rättigheter

#studieförbundensamlarsverige är en kampanj från Sveriges tio studieförbund och handlar om att sätta stopp för regeringens planerade budgetnedskärningar.

I denna kampanj berättar studieförbunden tillsammans att vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Förslaget är att skära ned en tredjedel av statsanslaget med full effekt år 2026. Var tredje krona riskerar att försvinna, totalt 500 miljoner. Detta kommer drabba verksamheten och deltagare.

Läs mer på Studieförbundens hemsida.

Varje studieförbund gör i sin tur egna aktiviteter och kampanjer som ansluter sig till den gemensamma större kampanjen. När det gäller oss på Sensus så tänder vi återigen upp kampanjsidan #folkbildningförmig.

Där har du möjlighet att bidra med just din personliga berättelse om vad folkbildningen betyder för dig. Personliga berättelser som inom en snar framtid riskerar att bli allt färre.

#studieförbundensamlarsverige