Studieförbunden lanserar nedskärningskarta

6 maj, 2024
  • Demokrati och rättigheter

Regeringen aviserade i höstas att studieförbundens anslag ska sänkas med 500 miljoner kommande tre år. Nu lanserar Sveriges studieförbund en karta som visar hur budgetnedskärningarna redan efter ett kvartal lett till att bland annat replokaler och mötesplatser har tvingats att stänga.

Nedskärningskartan har tagits fram för att visualisera vad som är studieförbundens största finansiella utmaning någonsin. Under en period på tre år ska studieförbundens statsbidrag att sänkas med en tredjedel. Över hela Sverige ser vi att verksamhetslokaler och musikhus redan har tvingats att stänga, när regeringen nu gör verklighet av sin budgetpolitik. Kartan kommer att uppdateras löpande.

Studieförbundens verksamhet, som sträcker sig över hela landet, är avgörande för att upprätthålla en hållbar infrastruktur för både kulturliv och civilsamhälle. De nya finansiella förutsättningarna hotar inte bara att avbryta utbildningsmöjligheter och kulturarrangemang, utan också att fördjupa isoleringen för äldre, personer med funktionsnedsättningar och de som står långt från arbetsmarknaden.

Namninsamling mot nedskärningarna

I ett försök att motverka nedskärningar uppmanar studieförbunden nu allmänheten att delta i namninsamlingen på mittskifte.org. Genom att samla in underskrifter hoppas studieförbunden kunna påverka regeringens beslut och säkra framtiden för studieförbundens verksamhet

Just nu pågår ett arbete från samtliga nio studieförbund för att rädda så mycket verksamhet som möjligt. Med en aldrig tidigare skådad minskning i studieförbundens finansiering står mycket på spel. Medan regeringen försvarar sitt beslut som en nödvändig budgetåtgärd, står det klart att effekterna av nedskärningar kommer att bli kännbart för många, och att kampen för att bevara Sveriges studieförbund bara har börjat.

Skriv under vår namninsamling

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbunden – hjälp till genom att skriva på vår namninsamling!

Skriv under!