Stort intresse för kommande ljudteknikerutbildning

29 januari, 2023
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

Efter pandemin märkte många arrangörer av livemusik att det är ett stort underskott på personal inom livebranschen där flera sökt sig vidare till andra arbeten. Detta i samband med att flera utbildningar inom ljudteknik lagt ner gjorde att tre aktörer i Östergötland kände ett behov av att göra en insats.

Efter pandemin har det blivit en ketchupeffekt där flera framflyttade konserter nu ska samsas med nya konserter och då har det skapats en brist på arbetskraft inom liveindustrin och särskilt ljudtekniker är en bristvara. Sensus Studieförbund, Musiknod (Östgötamusiken) och livearrangören City to City valde att slå sina påsar ihop och kommer inom kort att starta en ljudteknikerutbildning för boende i Östergötland för att bidra till en mer hållbar liveverksamhet i regionen. Efter en inbjudan till en kick-off på kulturhuset Skylten i Linköping fick man 60 st intresseanmälningar som med start i februari kommer kunna gå dels en kurs för nybörjare men även en grupp för mer avancerade som snabbt ska kunna ta egna uppdrag.

Att vi som aktör kan gå samman med Musiknod och Sensus för att skapa kompetensutveckling i Östergötland är fantastiskt! Det är ett skrikande behov av ljudtekniker bland alla aktörer i den Östgötska kultur- och musikbranschen. Nu efter pandemin har många ljudtekniker skaffat sig nya yrken och flytt branschen. Regionen har även drabbats av nerläggning av MTU´s ljudteknikerutbildning som gör att vi långsiktigt måste samverka för att utveckla regionen. Om det inte finns nog många yrkesverksamma ljudtekniker i vår region så kommer detta leda till mindre kultur, och en utarmad besöksnäring. Tillsammans skall vi istället bygga ett Östergötland där alla kan bo, verka och trivas!
- Kaj Sivervik, City to City

Den första kursen startar den 5 februari på kulturhuset Skylten i Linköping och under tre tillfällen kommer deltagarna att lära sig grunderna i ljudteknik och varva kurstillfällena med studiebesök på evenemang och även få möjlighet att praktisera under våren.

Syftet med Musiknod är att stötta det professionella musiklivet i Östergötland. De här kurserna kommer att öka tillgången på kunniga ljudtekniker i länet, vilket är en förutsättning för att det ska gå att genomföra konserter och evenemang av hög klass även i fortsätttning. Det gynnar helt enkelt många delar av det östgötska musiklivet. 
- Christel Valsinger, Musiknod (Östgötamusiken)

För mer frågor om kursen och övrig musikverksamhet hos Sensus i Östra Götaland kontakta alexander.vibeck@sensus.se