Socialförvaltningen i Helsingborg formerar för framtiden med Sensus

24 mars, 2023
  • Pedagogik och ledarskap
  • Arbetsliv

Under våren processleder Sensus socialförvaltningen i Helsingborg i deras resa från socialtjänst till sociala tjänster.

Tre workshops – massor med mellanrumsarbete

Processens milstolpar är tre stora workshops och i mitten av mars var det dags för den andra. Vid den första utforskades viktiga frågor för stadens invånare och det resulterade i inte mindre än femhundra post it-lappar!

Nu var det dags att titta på dem utifrån femton kategorier. Syftet med vårens arbete är att upptäcka nya lägen som funkar bättre för de som bor i Helsingborg. Alltså: vi har ett nuläge – vilka nya lägen ser vi och vilken form behöver då skapas för att detta ska fungera?

Joel Veborg och Anna Thim leder processen men har ett helt team bakom sig för att ro detta i land. Joel berättar:

Det krävs mod i staden och inom socialförvaltningen för att ta sig an en resa där man har ett uppriktigt invånarperspektiv: Hur kan vi vara bättre för invånarna? Jag har mött ett stort och djupt engagemang och stort mod hos många, inte bara inom socialförvaltningen.

Processen har också bjudit in andra aktörer inom staden, allt från civilsamhället till bostadsföretag och andra förvaltningar samt universitetet. Även en grupp från Umeå universitet är på plats för att följa arbetet som ska leda till en avhandling kring socialt arbete på sikt.

– Jag litar på kraften och viljan – det är ömsom läskigt och självklart. En lärdom är att skapa relationer är en långsiktig process. I den behöver man ibland, och ofta bara ha tålamod och vänta in varandra, säger Anna.

Anna Thim och Joel Veborg
Anna Thim och Joel Veborg

Nya socialtjänstlagen ger större handlingsutrymme

Jessica Granquist är tillförordnad socialdirektör och framtidsledare. Det innebär att hon är ansvarig för förflyttningen, det vill säga en formering av att göra sociala tjänster lättillgängliga. I detta är den här processen en del. Allt vilar på en politisk grund och riktning i verksamhetsplanen. Den nya socialtjänstlagen ger kommuner ett större handlingsutrymme att öppna upp serviceinsatser och arbeta förbyggande och främjande. Fokus är insatser i ett tidigt skede och en tidig ålder.

– Det finns ett fantastiskt engagemang där alla bidrar med olika perspektiv. Vi rustar inför den nya socialtjänstlagen genom att utgå från invånarnas behov och det känns väldigt bra och viktigt, säger Jessica.

Formeringsförslag i slutet av maj

Arbetet går vidare med workshops varvat med lärtillfällen tillsammans med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet och kommer efter den tredje workshopen resultera i förslag till hur socialförvaltningen ska formera sig. Detta ska vi sedan jobba för att förfina och förankra med akademin och fler medarbetare på förvaltningen. I slutet av maj ska förslaget lämnas in till förvaltningsledning och vidare för nämndbeslut.

Sensus processleder socialförvaltningen i Helsingborg
Workshopmaterial från dagen