Sensus västra Sverige ställer sig bakom #röstamermänskligt

30 augusti, 2018
  • Samtal om livet
  • Demokrati och rättigheter

Sensus studieförbund ställer sig bakom #röstamermänskligt, en valkampanj för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och som står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Samtalet och möten mellan människor står i centrum.

”I ett folkbildningssammanhang är det demokratiska samtalet viktigt. Hela folkbildningsidén

grundar sig i att människor möts och delar kunskap och erfarenhet med varandra”, säger Kay Rönn, regionchef på studieförbundet Sensus i västra Sverige.

Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

"För oss som folkbildare är det självklart", avslutar Kay.

Kontakt

Kay Rönn, regionchef på studieförbundet Sensus i västra Sverige
070-344 47 53 kay.ronn@sensus.se

Om Rösta mer mänskligt
Rösta mer mänskligt är en valkampanj som vill föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra som sprider sig i den offentliga debatten. Rösta mer mänskligt uppmuntrar till samtal online eller i affären, på gatan eller torget. Rösta mer mänskligt har skapat konceptet valbyråer. Valbyråerna är som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor.

Relaterade länkar