Sensus satsning "Bli mer digital" beviljas nya medel från Socialstyrelsen

18 april, 2024
  • Mål 4 - God utbildning för alla
  • Digitalisering
  • Demokrati och rättigheter

Tack vare nya medel från Socialstyrelsen kan Sensus i Östra Götaland fortsätta sitt arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre genom digitalisering.

I Sensus region Östra Götaland tar digital inkludering ett stort kliv framåt med projektet "Bli mer digital". Tack vare nyligen beviljat stöd från Socialstyrelsen för 2024, fortsätter Sensus studieförbund sitt arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre genom digitalisering. Projektet, som omfattar utbildning av ledare och genomförande av studiecirklar, är en viktig del i att öka den digitala kompetensen i regionen.

Studiecirklarna, som är kärnan i projektet, är utformade för att möta deltagarna på deras nivå. Från grunderna i att använda en mobiltelefon och hantera appar, till mer avancerade ämnen som sociala medier, e-handel, säkerhet online och hur man skyddar sig mot lurendrejerier. Deltagarna får även lära sig om digitalt arv och fotoredigering, vilket bidrar till en ökad trygghet och minskad stress kring digital teknik.

Foto på ett uppslag i Smålandsposten där kursledaren Yamile Johansson intervjuas
Kursledaren Yamile Johansson intervjuas i Smålandsposten om projektet "Bli mer digital".

En viktig aspekt av projektet är att det är kostnadsfritt för deltagarna. Det blir möjligt genom det beviljade stödet, vilket säkerställer att ingen utesluts på grund av ekonomiska hinder. Sensus studieförbund samarbetar nära med lokala träffpunkter, föreningar och bibliotek i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län för att nå ut till så många som möjligt.

Projektet "Bli mer digital" är en inbjudan till alla som vill öka sin digitala kompetens och minska känslan av ensamhet genom att bli mer uppkopplade. För föreningar som är intresserade av att delta eller lära sig mer om hur man kan använda smarta mobiltelefoner effektivt, är ni välkomna att kontakta Sensus för mer information. Tillsammans tar vi steg mot en mer inkluderande och digitalt kompetent framtid.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.