Sensus lanserar utbildningssajten "Ny i förening"

25 september, 2020
  • Digitalisering
  • Demokrati och rättigheter
  • Digital delaktighet

För att möta det ökade behovet av föreningskunskap lanserar nu Sensus studieförbund utbildningssajten ”Ny i förening” för alla som är nya inom föreningsliv. Med rörlig media, fördjupnings- och reflektionsfrågor samt ett interaktivt quiz kan vem som helst på kort tid få förståelse för vad en förening är, gör och hur det fungerar.

Materialets och sajtens tillkomst initierades och påskyndades av framförallt Sensus fackliga samarbetsparter som bildande en referensgrupp som stöd för det team hos Sensus som tog fram materialet.

En som varit delaktig är Carl-Johan Schnell, chef för utbildningsgruppen på Vision.

– Vi har länge sett ett behov av en grundläggande utbildning i föreningskunskap då många nya medlemmar och förtroendevalda saknar kunskaper om hur en demokratisk förening fungerar. Det här behovet visade det sig inte bara vara vi som hade utan många av kollegorna inom TCO såg samma behov. Därför är det extra roligt att vi fick till det här samarbetet med Sensus och att resultatet blivit så pass bra, säger Carl-Johan Schnell.

Materialet på sajten är indelad i tre delar som går igenom vad en förening är, vad en förening gör och hur en förening fungerar. Varje del har en berättande animation som följs av fördjupningsdelar och reflektionsfrågor. När man känner att man har koll på de tre delarna finns ett avslutande quiz för att kolla av hur mycket man snappat upp.

Sajten fungerar att gå igenom både själv och tillsammans med andra. Och även om ingången till en början varit fokuserad på fackföreningar är materialet anpassat för alla slags föreningar. Innehållet och sajten är också utformade så att det ska vara enkelt att skapa studiecirklar kring materialet.

– Materialet är en bra ingång dels till våra medlemsorganisationers och samarbetsparters egna grundutbildningar och dels för Sensus eget studiematerial som rör föreningskunskap, demokrati och rättigheter, säger Ulrika Erksell, nationell verksamhetsutvecklare på Sensus och en av de från Sensus som varit med och tagit fram sajten.

Carl-Johan Schnell är både glad och hoppfull över vad sajten är och kan komma att bli.

Inte nog med att utbildningssajten är relevant och pedagogisk, den är snygg också! Jag hoppas att det här är ett bra och enkelt sätt för våra medlemmar att få grundläggande kunskap om hur en fackförening fungerar. Jag hoppas också att den ger en möjlighet till reflektion kring det egna engagemanget och kanske också en kick att bli en aktiv del av Vision, säger Carl-Johan Schnell.

– Vi är otroligt glada och nöjda med den feedback vi hittills fått, och ser fram emot att fortsätta utveckla sajten. I närtid satsar vi på att skapa en föreningsordlista då vi ser att det finns många ord och termer i föreningslivet som behöver definieras, avslutar Ulrika Erksell.

Till sajten: nyiforening.sensus.se