Sensus förbundsrektor blir ny ordförande för Studieförbunden

11 maj, 2020

Ann-Katrin Persson blir ny ordförande i Studieförbunden i samverkan. Det beslutades vid Studieförbundens årsmöte den 8 maj. Ann-Katrin är förbundsrektor i Sensus studieförbund och har arbetat med folkbildningsfrågor i Sensus i över 13 år.

Studieförbunden i samverkan är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation och har som uppgift att stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället. Folkbildningen står inför många utmaningar och möjligheter i framtiden. I det arbetet är Studieförbunden i samverkan en viktig plattform.

– Studieförbunden i samverkan är en organisation som behövs och som kan skapa synergieffekter genom att vi samlas och arbetar med frågor tillsammans. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och vi behöver inse det och agera därefter, säger Ann-Katrin Persson.

Ann-Katrin Persson har utöver att vara en erfaren folkbildare haft flertalet chef- och ledaruppdrag inom olika branscher, bland annat Vårdförbundet, Ledarinstitutet och styrelseuppdrag i Civos, Ideell Arena med flera.


Relaterade länkar