MR-dagarna 19-21 april 2021

14 april, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Hur hänger möjligheten att utöva de mänskliga rättigheterna ihop med var vi bor? Sensus är med och arrangerar två seminarier under MR-dagarna 19-21 april 2021. Välkommen!

Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina rättigheter uppfylls. Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden vi bor.

På Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april kan du vara med och diskutera de utmaningar och möjligheter vi står inför. Tillsammans skapar vi ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor.

Se MR-dagarnas temafilm här:

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube


Sensus är med och arrangerar två seminarier under MR-dagarna.


"Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land" (tisdag 20/4 kl 09.00-10.00)
Hur har senaste året påverkat möjligheten att utöva och ta del av kultur och vilka effekter kan vi se runtom i landet? Hur påverkar vår bild av centrum och periferi hur delaktighet ser ut samt vilka berättelser som lyfts fram och får höras?. Paneldeltagare: Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert. Moderator: David Oest.
För mer information om seminariet och MR-dagarna, besök: https://invitepeople.com/seminars/16384

Tillgänglighet i praktiken, måste det vara så svårt? (tisdag 20/4 kl 13.30-14.00)
Hur gör vi vår verksamhet tillgänglig för så många som möjligt? Vi varvar publikens deltagande med teoretiska inslag och resultatet blir ett stöd för att göra den egna verksamheten mer tillgänglig. Kom och utforska med oss! Workshop-ledare: Charlotta Göller, Janne Wallgren, Jonathan Elebjörk Wahlström, Ulrika Erksell. Seminariet teckenspråks- och skrivtolkas.
För mer information om seminariet och MR-dagarna, besök: https://invitepeople.com/seminars/18025

Länk till biljettsida

https://invitepeople.com/events/12645/


Länk till seminarier

https://invitepeople.com/public/events/12645/seminars/


Länk till utställningar

https://invitepeople.com/public/events/12645/booths


Länk till programtidning

https://www.mrdagarna.nu/besokare/programtidning/