Bild: Giulia May, Unsplash

Samverkan för social hållbarhet: vad innebär det?

19 april, 2022
  • Hållbar utveckling

Malmö tillsammans och Forskarskolan Agenda 2030 bjuder in till frukostseminarium och workshop kring samverkan över sektoriella gränser för social hållbarhet. Arrangemanget hålls den 3 maj under Hållbarhetsveckan i Lund.

För att möta komplexa samhällsutmaningar har det blivit allt vanligare att vi arbetar mellan och över sektorers gränser. Civilsamhället och akademin möter offentliga instanser och näringslivsverksamhet. Specialister utmanas att lämna sin egen verksamhets logik och öppna upp för fler perspektiv från andra sektorer. 

Vilka utmaningar och styrkor finns i sådan samverkan?
Har detta betydelse för vår kapacitet att möta de globala hållbarhetsmålen?

Dessa frågor samlas vi kring under ett frukostseminarium och hör en mångsektoriell panel dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv på vad socialt hållbarhetsarbete betyder i deras arbete. 

Seminariet hålls på svenska.

Förmiddagen sammanfattas i en workshop där vi bjuder in till vidare formulering av våra samlade erfarenheter på området. 

Program

8.30 Frukost

Vi bjuder på vegansk frukost 

8.45 Panelsamtal

Deltagarna i vår mångsektoriella panel inleder med korta introduktioner till sina fält, perspektiv och projekt. Därefter följer ett samtal om vad social hållbarhet har för roll i paneldeltagarnas verksamhet och arbetssätt.

9.45 Paus

10.00 Workshop

Interaktiv övning med fokus på frågan “Vilka färdigheter är viktiga för att arbeta i sektorsöverskridande samverkan med frågor om social hållbarhet?” Sammankoppling av utgångspunkter från teoretiska perspektiv med lärdomar av ett praktiskt arbete av samverkan.

Plats

Magle konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, Lund

Anmälan

Frivillig föranmälan till
adrian.repka@sensus.se
för att meddela allergier och ställa frågor om tillgänglighet. Meddela minst 2 veckor före om du behöver tolk.

Malmö Tillsammans

Sensus är en av initiativtagarna bakom projektet Malmö Tillsammans. Ett tvåårigt flersektoriellt samverkansprojekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet utforskar former för samverkan i tillvaratagandet av lokala aktörers idéer och behov för hållbar områdesutveckling i tre områden i Malmö.
Läs mer: Malmö Tillsammans - malmotillsammans.se

Forskarskolan Agenda 2030

Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet är en forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Läs mer: Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet - sustainability.lu.se