Bild: Torsten Sundberg

Projektet "Artists only" beviljas bidrag från Kulturrådet

4 juli, 2022
  • Musik – Band och artister

Projektet "Artists only" beviljats Kulturrådets bidrag för samarbetsprojekt i musiklivet. "Artists only" arrangeras av SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) har, med Musikcentrum och Sensus som samarbetsparter,

"Artists Only är ett samarbete mellan Sveriges Oberoende Musikproducenter, Musikcentrum och Sensus. De ska genomföra en utbildning för artister med eget bolag, i syfte att nå balans i det kreativa och administrativa arbetet."

Information går ut under oktober och de som anmält sig får besked under november. Kursen genomförs i Malmö, Stockholm och Göteborg i januari 2023.

Sensus roll blir att hjälpa till att bjuda in via våra nätverk, arrangera ett digitalt seminarium för samtliga deltagare samt att dokumentera kurstillfällena på plats i de olika städerna (för att kunna sprida till fler SOM-medlemmar i efterhand).

SOM och Sensus samarbetar ofta kring bildnings- och utbildningsinsatser inom musikutgivning och upphovsrätt genom bland annat Manifest Talks, Indie Business Toolbox och Skivbolagsgrunder.

Läs Kulturrådets pressmeddelande