Bild: Scandinav Bildbyrå

Nytt studiematerial – Hur skapar vi fred med jorden

7 september, 2022
  • Samtal om livet
  • Hållbar utveckling

Nu är det klart – studiecirkelmaterialet som fördjupar hållbarhetsarbetet i församlingar och lokalsamhällen.

Syftet med materialet är att tillsammans utforska hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen. Den kompletterar och förankrar övrigt hållbarhetsarbete i församlingar, organisationer, föreningar och stärker församlingars roll i lokalsamhället, med grunduppdraget att "återupprätta skapelsen".

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sensus och Medskaparna, och är del av Svenska kyrkans satsning Färdplan för klimatet.

I april och maj genomförs en digital ledarkurs där vi tillsammans fördjupar oss i metoden och samtalsmaterialet. Kursdatum är 26-27 april och 3-4 maj, halvdagar. Anmälan dig här