Nytt material om diskriminering för facket

16 september, 2021
  • Arbetsliv
  • Demokrati och rättigheter

Är du fackligt förtroendevald eller ombud? Känner du dig trygg att agera när medlemmar upplever diskriminering?

Rättighetscentrum Västerbotten har tagit fram ett material, med råd och tips, som riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson. Det handlar om diskrimineringslagen och om fackets roll vid diskriminering i arbetslivet.

Om någon upplever sig diskriminerad eller utsatt för trakasserier på jobbet är det facket som ska driva ärendet vidare. Men vi på byrån får många frågor från förtroendevalda om vad som egentligen räknas som diskriminering enligt lag och hur diskrimineringslagen kan användas när medlemmar upplevt sig missgynnade eller utsatta. Vi hoppas därför att foldern kan fungera som ett verktyg för fackligt förtroendevalda i arbetet med att stötta medlemmar.

Vi har också tagit fram två nya utbildningar som är inriktade på fackets arbete med att skapa inkluderande arbetsplatser där diskriminering hanteras och förebyggs. Om du är intresserad av utbildningarna eller vill läsa mer kan du besöka vår hemsida. Där kan du också ladda ner foldern, kostnadsfritt.

rattighetscentrumvasterbotten.se/projekt/diskrimineringskoll