Nytt kulturarvsprojekt med Lunds stift

19 juni, 2023
  • Historia
  • Konst och hantverk
  • Tro och religion

De kulturhistoriskt värdefulla föremålen i kyrkorna utgör en stor del av vårt gemensamma kulturarv. I vår startar Sensus ett nytt projekt tillsammans med Lunds stift, med fokus på att ta fram insatsplaner.

Vid eventuella krissituationer såsom brand, översvämning, stormskador etc. behöver Räddningstjänsten en så kallad insatsplan där det tydligt framgår vilka föremål som är viktigast att rädda.

Med start i början i maj ska Sensus Skåne-Blekinge på uppdrag av Lunds stift ta fram insatsplaner för kyrkorna i Torna och Bara kontrakt.

Sensus uppdrag är att för varje kyrka säkerställa ett urval av föremål som bör prioriteras och därefter skapa en insatsplan med en ritning över kyrkan där de utvalda föremålen anges med foto, benämning, placering etc.

Projektet sträcker sig mellan den 1/5 - 31/12 2023.