Nya Metodbanken är här!

22 november, 2022

Nu är den nya Metodbanken med metoder både för såväl fysiska som digitala möten här. I den uppdaterade Metodbanken hittar du tips och inspiration bestående av 80 olika metoder för att skapa kreativa möten med stor delaktighet som hjälper gruppen att lösa sina uppgifter på bästa sätt.

Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn. Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde samt att människor har lust att lära och förmåga att utvecklas. Det finns metoder för att starta, att stärka samspelet, att avsluta och för att skapa energi.

Metoderna är även anpassade efter olika gruppstorlekar och med olika tidsåtgång. För varje metod finns en beskrivning kring hur den kan genomföras i det digitala rummet och i det fysiska rummet.

Välkommen till nya Metodbanken