Bild: Linnéa Jonsson

Nu är vi äntligen igång med EU-projektet Cultural Footprint!

7 juli, 2022
  • Kultur och skapande

Under våren 2022 startade projektet Cultural Footprint som syftar till att främja ungdomsentreprenörskap inom kulturella och kreativa sektorer genom att stödja och stärka unga framväxande konstnärer, kreatörer och kulturaktörer.

Cultural Fooprint är kultur- och musikprojekt som vänder sig till unga kreatörer som blivit påverkade av covid-19. Projektets mål är att stötta och hjälpa unga artister och kreatörer att utveckla sitt entreprenörskap, genom att använda digitala lösningar för att öka deras kommunikativa förmåga, skapa nya nätverk, och därmed resultera i ökade jobbmöjligheter.

I projekts första fas har de medverkande organisationerna genom samtal, möten och enkätundersökningar undersökt hur artister och kulturarbetare i respektive land har påverkats av pandemin. Organisationerna har lyft nationella och internationella insatser och resonerat kring effekterna av dessa samt hur behovet ser ut framöver.

Under tre dagar i juni träffades de medverkande partnerländerna i Stockholm för att jämföra resultaten så här långt, samtala om målgruppens nuläge och behov. Utifrån detta går projektet vidare i nästa fas som är utformningen av projektets innehåll och upplägg.

Ett av de stora behoven för unga kreatörer, musiker, kulturarbetare i Sverige är att skapa digitala plattformar, möjligheter for coaching, mentorskap för unga kreatörer, musiker för att stötta dessa med i ett entrepenörmässigt tänk, hjälp med marknadsföring, bokning samt hur man kan pitcha sig och sina verk, säger Erika Pihl som är projektledare på Sensus studieförbund

Om Cultural Footprint:
Projektet är ett så kallat Erasmus + projekt, ett typ av EU-projekt som Sensus studieförbund ingår i tillsammans med organisationer från Nederländerna, Grekland, Italien och Tjeckien. Projektet pågår 2022-2024.

Cultural footprint

Besök i Stockholm