Bild: Harald Nilsson

Ny bok! Möten och mångfald

14 november, 2022
  • Tro och religion

Ny bok om religionsidentitet och öppenhet för varandra. I dagens mångkulturella och mångreligiösa Sverige, finns det ett behov av att prata med och lyssna till varandra för att förstå. Genom att skapa samhörighet över gränserna och nå bortom diskussioner om vem som har rätt och fel kan ett gott samhälle för alla uppstå. Den här boken riktar sig till dig som har denna önskan, oavsett vilken tro eller livssyn du har.

I boken möter du tretton personer – kristna, muslimer och judar – som berättar om sin egen tro, om vilken betydelse religionen kan ha i vardagen, om hur de ser på varandras traditioner och hur man med nyfikenhet och respekt kan närma sig varandra.

Dessutom medverkar imam Salahuddin Barakat, rabbi Ute Steyer och biskop åke Bonnier med varsin text om mötet med den andre.

Med hjälp av samtalsfrågor bjuds du som läsare in att fundera och samtala med andra om möten och mångfald utifrån era egna liv. På så sätt kan nya berättelser skapas. Därför passar denna bok bra för att skapa studiecirklar.

Boken har tagits fram av Svenska kyrkan, Sensus samt Ibn Rushd, med bidrag från Levande historia i Göteborg och Sensus. Du kan köpa boken via Argument förlag.

Vill du skapa en studiecirkel hör av dig till din sensuskontakt på sensus.se eller fyll i formuläret på startacirkel.se

Välkommen på bokrelease