Bild: Scandinav Bildbyrå

Kraftsamling för folkbildningen och demokratin

25 augusti, 2023

13-15 september möts folkbildare, politiker och andra samhällsintresserade på Gullbrannagården utanför Halmstad utifrån frågeställningen ”Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?”.

I en tid där folkbildningen blir allt mer ifrågasatt arrangeras den nationella konferensen "Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?” i september. I dagsläget är cirka 60 aktörer anmälda, däribland representanter från studieförbunden (bland annat Sensus), folkhögskolor, politiska partier och initiativ från civilsamhälle.

Konferensen bygger på att deltagarna själva är med och sätter agendan och målet för dagarna är konkreta handlingsplaner framåt. Att tillsammans hitta sätt att bemöta hoten mot folkbildningen och demokratin. Kinna Skoglund, folkrörelseprofil och en av initiativtagarna, säger:

Kinna Skoglund
Kinna Skoglund. Foto: Milla Skoglund

– Demokratin i världen minskar och utmaningarna finns även här i Sverige. Folkbildningen är själva redskapet för att kunna göra demokrati och bildningen är själva verktyget för att kunna vara en del av demokratin. Lyckas man montera ned folkbildningen är vår demokrati i fara, säger Kinna.

– Folkbildningen är en av hörnstenarna i vår demokrati och ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till den demokratiska utvecklingen i Sverige, förtydligar hon.

Alla som deltar på konferensen är välkomna att vara medskapare och bidra med tankar, idéer, inlägg, närvaro och passion utifrån ett så kallat open space-format som kommer säkerställa att alla kommer komma till tals.

Vad önskar du att konferensen ska mynna ut i?

– Konkreta gemensamma handlingsplaner där vi kopplar ihop oss i samverkan hela civilsamhället och hela folkbildningen. Och där vi stakar ut en riktning för hur vi tillsammans ska stärka och skydda demokratin och folkbildningen.

– Demokratin måste erövras varje dag och bygger på att vi känner tillit, delaktighet och hopp. De här dagarna ska vi skapa tillit och en känsla av delaktighet som skapar massor av hopp! säger hon.

Bakom konferensen står förutom Kinna även Thomas Herrmann, facilitator open space consulting samt ett tiotal förbund, folkhögskolor och studieförbunden, bland annat Sensus Östra Götaland.

Nyheter

Läs om vad som är på gång