Kraftsamling för demokrati – nytt nätverk

5 maj, 2023
  • Demokrati och rättigheter

När Sensus Skåne-Blekinge bjöd in till vårens första frukost - för att kraftsamla civilsamhället för framtiden och det samhälle vi vill se och skapa tillsammans - samlades ett trettiotal föreningar och organisationer.

Vilket samhälle vill vi se? Vart är vår demokrati på väg; hur tänker du? Vad ser du för lösningar på de utmaningar vi står inför i dagens samhällsklimat? Det var frågorna för morgonens frukostträff i Malmö. Ett trettiotal föreningar och organisationer samlades och det blev samtal om behov och utmaningar samt hur vi tar detta vidare – tillsammans!

– Vi på Sensus vill vara ett växthus för kultur, bildning, lärande och demokrati. Vad är kvalitet i demokratiarbetet? Hur utvecklar vi demokratiarbetet tillsammans? Med dessa frågeställningar bjöd vi in till en frukost där vi alla delade med oss av de utmaningar vi ser, samtalade samt bestämde hur vi går vidare, säger initiativtagaren Anna Thim på Sensus Skåne-Blekinge som till vardags också är enhetschef för hemgruppen Demokrati och rättigheter.

Om du är en av dem som ser civilsamhället som grunden i en stark demokrati vill vi välkomna dig till vårt nätverk!

Vi kommer att ses med regelbunden oregelbundenhet utifrån initiativ och intresse och har också bildat en Facebook-grupp dit du och din förening eller organisation är välkomna.

Välkommen att utforska möjligheterna att tillsammans förbättra förutsättningarna för ett fortsatt demokratiskt samhälle. Vill du veta mer? Mejla anna.thim@sensus.se eller terese.bergsten@sensus.se för att få tillgång till Facebook-gruppen.