Bild: Getty Images

Interreligiös fredsmanifestation i Stockholm för samexistens och inkludering

30 januari, 2024
  • Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
  • Religionsdialog
  • Tro och religion

I en tid av geopolitiska spänningar och ökad polarisering arrangeras en interreligiös ljusmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Det är en del av den internationella veckan för interreligiös harmoni, World Interfaith Harmony Week, en global veckolång händelse som syftar till att främja harmoni mellan alla människor oavsett deras tro. Bakom initiativet står Sensus studieförbund, Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm.

Genom manifestationen, som äger rum den 4 februari, vill arrangörerna sprida budskapet om interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning.

– För Sensus är det viktigt att tillsammans med olika religiösa gemenskaper möjliggöra mötesplatser där vi alla kan mötas på lika villkor. Vi är därför väldigt glada över att tillsammans med Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm arrangera aktiviteter under World Interfaith Harmony Week, säger Ingrid Burström, verksamhetsutvecklare i Sensus region Stockholm-Gotland.

Sensus interreligiösa arbete

Det svenska samhället bär på en rik mångfald av olika livsåskådningar och religioner. Sensus studieförbund arbetar för att främja fred, goda relationer och förståelse genom interreligiös dialog. Lina Assali är nationell verksamhetsutvecklare på Sensus, och hon beskriver att Sensus aktivt arbetar med att utvecklas i rollen som mellanrumsaktör för olika trossamfund.

– I en tid med ökad polarisering i samhället är Sensus ett studieförbund som vill bidra till att minska klyftorna mellan olika grupperingar och sammanhang och främja samexistens. Sensus skapar mötesplatser för olika religiösa samfund, olika generationer och olika kulturer. Grunden i allt vi gör är att bygga hållbara och långsiktiga relationer mellan människor med olika livsåskådningar och religioner, säger Lina.

I en tid med ökad polarisering i samhället är Sensus ett studieförbund som vill bidra till att minska klyftorna mellan olika grupperingar och sammanhang och främja samexistens.

Sensus anordnar regelbundet interreligiösa möten där samtal och förståelse står i centrum. Ett av dessa möten är "Interkulturell mötesplats", ett koncept Sensus tagit fram tillsammans med Sigtunastiftelsen.

­– I över 10 år har vi samlat unga vuxna med olika religiös tillhörighet fyra gånger per år för att mötas, nätverka, lära känna varandra och få fördjupad kunskap i interreligiös och interkulturell dialog. Konceptet har varit väldigt uppskattat. Många har fått nya vänner för livet som de annars i vardagen kanske aldrig hade mött eller vågat prata med, säger Lina.

Joanna Rubin Dranger och Hanna Wallensteen
Joanna Rubin Dranger och Hanna Wallensteen

Föreläsning om att träna blicken för rasism

Innan ljusmanifestationen kommer det att hållas två föreläsningar om att träna blicken för rasism i Sensus lokaler i Medborgarhuset i Stockholm. Joanna Rubin Dranger, tidigare professor i illustration på Konstfack och prisbelönt författare, kommer att tala om visuell makt och hur rasism och stereotyper avbildas. Hanna Wallensteen, legitimerad psykolog, kommer att diskutera hur stigma, rasism och fördomar kan leda till vad som kallas minoritetsstress. Vi får också tips och råd om hur rasism kan bemötas.

Sensus studieförbund, Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm bjuder in alla att delta i ljusmanifestationen. Genom att tända ett ljus kan vi alla bidra till att sprida budskapet om fred, dialog och förståelse.

Schema 4 februari

15:00 Föreläsningar om att träna blicken för rasism i Medborgarhuset.
Inträdet är fritt, men obligatorisk anmälan till föreläsningarna senast 2 februari här.

17:30 Interreligiös ljusmanifestation på Medborgarplatsen.
Se Facebook-evenemang här.