In Search of The Holy Grail

1 mars, 2023

Det där ögonblicket när det vänder. När du känner att NU, nu tar livet en annan vändning. Till det bättre.

Tillsammans med tre organisationer i Nordirland, Polen och Italien har Medis 5 arbetat i Erasmus+ projektet In Search of The Holy Grail.

Projektet resulterade i fyra filmer och en e-bok. Temat var ”När förändrades ditt liv till det bättre? Hur fann du din Holy Grail?" I e-boken och i filmerna berättar personer med olika funktionsvariationer om vad som verkligen varit viktigt i samarbete med pedagoger, terapeuter, lärare, men även föräldrar och kamrater.

Resultatet av projektet är fyra filmer som berättar olika historier om människor som vill ha ett självständigt liv och likabehandling.

Resultatet är ett icke-formellt utbildningsverktyg om ämnen som; arbete, självständigt boende, hobbyer, intressen, samarbete med personal, att bygga familjerelationer. Vi frågade också om mjuka färdigheter, som ofta är av avgörande betydelse för att bygga relationer.

Här kan du läsa e-boken

Ta del av allt material på projektsidan medis5.org/holy-grail