I Halmstad snackar man om samhället

11 oktober, 2023
  • Demokrati och rättigheter

I veckan var det premiär för höstens omgång av studiecirkeln ”Snacka om samhället” i Halmstad. Succécirkeln vars platser bokades upp på en eftermiddag. Bakom initiativet står frilansjournalisten Linda Thulin, mest känd från sina år på Sveriges Radio.

Linda har varit programledare på P4 Halland och även lett P1-program som Studio Ett och Människor och tro. När hon häromåret slutade på radion och flyttade tillbaka till Halmstad var det med en förhoppning om att hitta nya vägar för att bredda intresset för samhällsfrågor.

– När jag kontaktade Sensus med min idé om studiecirkeln togs jag emot med öppna armar. ”Snacka om samhället” är mitt försök att hitta nya sätt att prata om Sverige idag. Vi står inför en mängd utmaningar som påverkar oss alla i vardagen. Vi har en arbetsmarknad i osynk, ett växande klimathot och en kriminalitet som skrämmer, säger Linda.

Hon menar också att samhällsdebatten har blivit splittrande och intolerant, samtidigt som det organiserade engagemanget i föreningar och politiska partier minskar.

– Det behövs helt enkelt nya vägar för att lära sig, utbyta erfarenheter och skapa förståelse, utan att stämpla varandra politiskt eller hamna i hätska debatter om vem som har rätt eller fel, menar hon.

Linda Thulin 2
Linda Thulin, frilandsjournalist

Studiecirklar ett verktyg i demokratins namn

Förra terminens ämnen handlade om samhällsekonomi, vad som behövs för att göra Halmstad mindre uppdelat, vilken krisberedskap vi har som individer och gängkriminaliteten. Vilka ämnen man kommer prata om i höst får deltagare vara med och bestämma.

Vad är vinningen med studiecirklar?

– Att man, när man är motiverad, kan förkovra sig inom nästan vad man vill, till en liten eller ingen kostnad.

Hur leder studiecirklar till ökad demokrati?

– Absolut. Det handlar om att ge alla sorters människor tillgång till kunskap och att lära sig se värdet i att lära nytt och utvecklas. En stark demokrati bygger på att så många som möjligt kan och vill förstå samhället, och då behöver man använda alla tänkbara vägar. Annars finns risken att samhällsfrågor och demokrati blir en fråga för en liten insatt grupp som saknar hela befolkningens perspektiv.

Vad har varit roligast med ”Snacka om samhället” hitintills?

– Vi drog igång en mindre pilotgrupp i våras, och en av deltagarna var så entusiastisk att hon flera gånger vid varje träff spontant utbrast: ”Alltså, det här är så bra!!”. När vi sedan öppnande anmälningarna för höstens cirkel, nappade åtta personer på en eftermiddag vilket var väldigt roligt. Sen är det förstås svårslaget att Aftonbladet kulturchef Karin Pettersson citerade rikligt från vår ”programförklaring” i en opinionstext om studieförbundens värdefulla verksamheter.

Det var i september som Karin Pettersson i krönikan "Därför kräver SD slakt på folklig bildning" tog upp studiecirkeln "Snacka om samhället" som ett exempel på verksamhet ingen borde vilja skada. Här kan ni läsa hela texten.