Hej utbildningsminister Mats Persson!

20 september, 2023

Vi har förstått att du som utbildningsminister vill att pengarna ska gå till utbildningar som ger riktiga jobb, istället för till studieförbund som Sensus. Du vet väl om att vi spelar en större roll för svenska samhället än enbart lära människor att laga mat kvällstid?

Vi tycker ju i och för sig att det inte är något fel med att varken lära sig att laga mat eller att man gör det tillsammans. Ett bra exempel är den kurs i Västervik just nu där ukrainska flyktingar får lära sig att prata svenska, samtidigt som de får möjlighet att lära sig att jobba i storkök. Snacka om att förena nytta med utbildning som leder till arbete! I vår breda verksamhet lär vi även äldre om digitalisering, vi bildar och kompetensutvecklar nästa generations ledare, politiker och musiker, vi riktar fokus mot psykisk ohälsa och jobbar suicidförebyggande

I budgeten som du har varit med och lagt fram idag vill du prioritera utbildningar till kockar, batteritekniker och jobb inom välfärden. Vi förstår att det är viktigt med jobb, men livet är mer än jobb. Vi ser till exempel till att äldre får möjlighet att bryta sin isolering, ger nyanlända en meningsfull vardag och låter unga människor öva sig på att uttrycka sig i skrift, musik, dans och teater.

Sensus jobbar för att rusta Sverige för framtiden genom att göra demokrati och genom att utmana vad vi kan och vet om oss själva och varandra. Vi är med och bidrar till ökad förståelse för olika sätt att tycka, tänka, tro och leva i Sverige. Vi vet att möten mellan människor leder till positiv förändring. Under förra året såg vi till att nära 100 000 unika personer fick en ny bildningsmöjlighet tillsammans. Vår yngsta cirkeldeltagare var 14 år, den äldsta 94 år. Sensus jobbar för att alla ska få vara delaktiga i vårt samhälle.

Men utan pengar är det svårt. Dagens budgetbesked kommer slå hårt mot den verksamhet som studieförbunden byggt upp i över 100 år.