Bild: Johan Wingborg

Hans Abrahamsson om vad som krävs för hållbara samhällen

14 april, 2023
  • Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
  • Rättigheter och hållbarhet

Sensus Skåne-Blekinge har fått i uppdrag att processleda framtagandet av ett förslag till ny formering av socialförvaltningen i Helsingborg.

I detta arbete tar staden hjälp av Hans Abrahamsson för att ge möjligheten att kompetenshöja förvaltningens medarbetare kring hur samhällsutvecklingen sett ut över tid och vad som krävs av oss i dagens samhälle och inför framtida utmaningar.

– Jag vill dela med mig av perspektiv från andra kommuner som gjort liknande. Vid första tillfället pratade jag om varför man behöver tänka nytt och vid andra vad som behöver göras. Då tänker jag mer på hur:et och riktningen, säger Hans när vi fångar honom inför andra tillfället

Liksom alla kommuner står Helsingborg inför utmaningen hur man når ut och involverar medborgarna. Hans pratar länge kring förhållningssätt för att få till stånd en mer inkluderande utveckling. Och hur man förenar socialtjänstens uppdrag för individens utveckling med det generella folkhälsoperspektivet. Hur vi ska jobba med folks välmående och socialtjänstens bidrag till detta är knäckfråga för framtiden enligt Hans.

– För det första har det varit spännande för medarbetarna att ges möjligheten att få se kontexten omkring sig, nationellt och internationellt, hur ser den ut och hur den påverkar deras arbetsvardag. Att få de perspektiven gör att man förstår sina utmaningar på ett annat vis. Hans Abrahamssons föreläsningar har också gett kraft och inspiration i den här resan. Tillsammans med våra workshops kan vi se att vi är rätt väg utifrån vad invånarna behöver i en hållbar stad, säger Joel Veborg som är en av processledarna från Sensus.

Att göra förändringsresan nu anser Hans ligger helt rätt i tiden med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft. Han avslutar:

Jag är med då jag arbetat med olika medarbetare inom Sensus en längre tid och känner en stor tillit till dem! Så jag är nyfiken på hur detta ska gå, det får vi veta om ett par år.