Future Echoes 2021

31 mars, 2021
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Instrument och sång

Sensus startar samarbete med den nya internationella showcasefestivalen Future Echoes i Norrköping! Festivalen kommer äga rum den 16-18 sep 2021 i Norrköping.

Ny mötesplats för det nationella musiklivet med internationell prägel

Future Echoes blir en nyskapande, hållbar och innovativ mötesplats för det nationella musiklivet och samtidigt skapar arrangören Discover Sensation en väg in till Sverige för internationella aktörer. Målet är att bygga en gemensam plattform, som får växa organiskt i nära samarbete med andra aktörer lokalt, nationellt och interna­tionellt.

Arrangören Discover Sensation har arbetat med ett 50-tal showcasef­estivaler internationellt sedan många år och varit med i utvecklingen av nya koncept i olika delar av världen.

-Tidigare har vi arbetat med traditionella showcasefestivaler. Nu är målet att bygga upp något nytt utifrån de nya förutsättningar branschen ställs inför. Vi samlar vårt stora nätverk för att kraftsamla och bygga vidare tillsammans under återhämtningen. Allt för att vända den negativa krisen till en positiv möjlighet att tänka nytt, säger Peter Åstedt, Discover Sensation.

Sensus kommer ha ett nationellt showcase för sina akter under festivalen och även bistå festivalen med viss infrastruktur kring scenerna. Vi tror även att Future Echoes konferensdel kommer innebära många möjligheter till kompetensutveckling både hos musikpersonalen internt men även för våra anmälda akter. Det är även ett gyllene läge att knyta internationella kontakter för att kunna ta sin musikkarriär ett steg utanför Sverige.

Future Echoes äger rum den 16-18 sept i Norrköping

För mer info kontakta Alexander Vibeck

Sensus är ett studieförbund som aktivt jobbar med att artisterna ska kunna ta sig framåt i karriären även med internationella satsningar som t.ex "Die Neuen Schweden". Det blir kul att vi kan addera Future Echoes i deras samarbetsprogram och få in både lokal, nationell och internationell kompetens och artister som utvecklas till morgondagens svenska musikexport.

Peter Åstedt - Discover Sensation

Festival koordinator

30-artists-1536x1536.jpg