Framtid och omvärld i fokus på Skåne-Blekinges regionsamling

23 september, 2022

Förra veckan träffades medarbetare i Sensus region Skåne-Blekinge på regionens nya mötesplats i Malmö för två inspirerande och kreativa mötesdagar.

Hamed Salama började sin anställning på Sensus den 1 september. Han ska arbeta med arvsfondsprojektet "Delta tillsammans", vars övergripande syfte är att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos unga och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta ska göras bland annat genom att använda verktyg som skogsbad, mindfulness och Hikari.

Så här säger Hamed Salama om dagarna:

— Det känns fantastiskt att få tid och utrymme att samtala mer djupgående om allt som görs. Det ökar sannolikheten för starkare samarbeten inom organisationen.

Som en förberedelse inför dagarna hade medarbetarna gjort omvärldsanalyser och under regionsamlingen gjordes framtidsspaningar. Tillsammans spånade alla, både i walk and talks och workshops, kring möjliga verksamheter framåt.

— Att få göra detta i de nya lokalerna på Södra Vallgatan 5 gjorde inte saken sämre, säger Terése Bergsten, kommunikatör i regionen.

Anette Johansson har arbetat med folkbildning i drygt 42 år, senast med Sensus diplomutbildningar, men nu med den nystartade Sensus mötesplats Malmö. Hon säger så här om dagarna:

— Det var inte bara att sitta utan det var bra upplagda dagar som känns spännande och givande.