Die Neuen Schweden 2021

28 februari, 2021
  • Musik – Band och artister

Nu söker vi band och artister som är aktuella för att släppa musik under sommaren och tidig höst 2021 för att delta i satsningen Die Neuen Schweden i Berlin!

Efter ett år av distans är behovet av närhet större än någonsin. Den 7:e upplagan av Die Neuen Schweden tar fasta på detta och vill få musiklivet att mötas igen - genom digitala möten, nätverkande mellan svensk och tysk musikbransch och livemusik på plats i Berlin i september 2021.  

Vilka väljs ut?
Utifrån inkomna ansökningar föreslår Sensus ett antal musikakter, varav tre väljs ut av en fokusgrupp bestående av tysk musik- och mediabransch för att lära sig mer om och skapa relationer med tyska musikbolag, journalister och bokningsbolag inom livebranschen.

Årets upplaga blir en hybrid
Från att tidigare ha handlat om fysiska möten och studiebesök i Berlin blev 2020 års upplaga helt digital på grund av pandemin. Vi tar nu med oss lärdomarna från det digitala rummet som en självklar del in i det nya upplägget. Årets Die Neuen Schweden blir en hybrid av tidigare års upplagor mixat med fördelarna med det digitala rummet. I år utökas livedelen till två showcasekvällar för att även ge förra årets musikakter chansen att spela inför en tysk publik. 

Sensus söker
Vi söker nu band och artister som: 

  • Är aktuella med ny musik under sommaren eller tidig höst
  • Vill ta ett steg utanför Sveriges gränser. 
  • Vill lära sig mer om och knyta kontakter med den tyska musikmarknaden. 
  • Vill genomföra en showcase-spelning i Berlin. 

Die Neuen Schweden är ett samarbete mellan Sensus studieförbund och Berlinbaserade Better Things (tidigare Nordic by Nature) som har genomförts årligen sedan 2015. 

Ansökningsperioden pågår mellan 22/3 - 25/4.

Den 14/4 genomför vi även ett Sensus Talks med inriktning på den tyska musikbranschen och upplägget av årets satsning, där har du möjlighet att få mer information och möjlighet att ställa frågor.