Demokratisoppa med Sofia Hammarstrand och Pieter-Jan van Eggermont

14 september, 2020
  • Rättigheter och hållbarhet

Lunchföreläsning om klimatförändringarna och vår hälsa

Enligt världshälsoorganisationen WHO kommer det varmare klimatet att leda till hundratusentals fler dödsfall i diarré, malaria och undernäring till 2050. Stigande havsnivåer och extremväder ödelägger hem, splittrar familjer och tvingar människor på flykt, många kommer till Europa. Lösningar på kort sikt handlar om resurser till de drabbade. På lång sikt krävs demokratiska beslut som minskar klimatpåverkan.

- Om vi klarar av att genomför de åtgärder som krävs för att bromsa den negativa klimat-utvecklingen så är det win-win för både hälsan och miljön menar Sofia Hammarstrand som inleder Demokratisoppa om klimat och hälsa.

Sofia är ST läkare och ordförande i klimatgruppen som formerats inom läkarförbundet i Sverige och internationellt. Under det första FN-klimatmöte 2016 var det många som undrade varför hon som läkare var där. Nu är det ingen som frågar längre. Hälsa har blivit en allt viktigare fråga i klimatarbetet och att klimat och hälsa hänger ihop är numera en självklarhet.

Pieter-Jan van Eggermont är humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser, en medicinsk humanitär organisation som möter de människors vars hälsa redan påverkats av klimatförändring. Epidemier som ökar i antal och omfattning är ofta en orsak liksom att säsongsbundna sjukdomar dyker upp oregelbundet. Människor drabbas av sjukdomar som inte förekommit under lång tid och som man inte är förberedd på. I de regioner som påverkas mest av klimatförändringar: Sydostasien, Mellanöstern, Sahelbältet, södra Afrika och Centralamerika är de humanitära behoven redan stora på grund av fattigdom och konflikt.

Plats: Digitalt, länk skickas till anmälda

Datum: fredag 18 september

Tid: kl 12-13

Om Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2020 är klimatet. Årets talare närmar sig på olika sätt klimatförändringarnas inverkan på människan, lokalt och globalt. Demokratisoppa arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus Studieförbund, Svenska kyrkan i Jönköping och Universitets och Högskolerådet/Den globala skolan.

Läs mer och anmäl dig på: www.sensus.se/demokratisoppa

Kontaktpersoner

Caroline Leimola, Sensus region Östra Götaland,

caroline.leimola@sensus.se, 036-30 98 86