Civilkurage, konflikthantering och effektivare demokratiska mötestekniker

29 november, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Per Herngren, en internationellt erkänd ickevåldstränare och mottagare av Göteborgs fredspris, kommer under 2024 att leda kurser i civilkurage, konflikthantering och effektiva demokratiska mötestekniker i samverkan med Sensus studieförbund.

Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg för att konstruktivt ingripa i ett tidigt skede vid konflikter och övergrepp. Deltagarna får öva på metoder för att ingripa omsorgsfullt och effektivt samt att bygga former för jämlikare samarbete. Dessutom kommer kursen att inkludera övningar i feministiska mötes- och dialogtekniker.

Kursen organiseras av studieförbundet Sensus, i samarbete med Vardagens civilkurage, Svenska Freds Göteborg, Rosa huset och Mariakyrkan. Genom denna kurs strävar Sensus och dess samarbetspartners efter att stärka deltagarnas förmåga att hantera konflikter på ett ickevåldsmässigt sätt och att främja jämlikhet och demokrati i alla typer av samarbetsformer.

Per Herngren

Per Herngren är en framstående ickevåldstränare och författare till fjorton böcker på fyra språk, har utsetts till mottagare av Göteborgs fredspris 2022 och har tidigare blivit utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han är även erkänd av War Resisters International som en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Herngren har lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.