Beviljade medel för projekt som ska förebygga sexuella trakasserier

22 september, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr har beviljats pengar för att att ta fram och testa metoder för att hantera och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön. Metoderna tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen och ett normkritiskt förhållningssätt.

2017 skakade Metoo-rörelsen om världen. Vittnesmålen bröt en långgående tystnadskultur och belyste den utbredda förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön både globalt och i Sverige. Rörelsen ville lägga skulden på förövaren istället för på offret och blottlägga en strukturell sexism. Många hoppades på en förändring.

Men idag, sex år efter att vittnesmålen rasade in, visar både statistik och organisationer som arbetar i spåren av Metoo, att många av problemen kvarstår. Sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön finns fortfarande kvar på arbetsplatser, skolor och i organisationer. Det vittnar även Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, som Sensus Stockholm-Gotland är huvudman för, om.

– Både i vår individuella ärendehantering och när vi genomfört olika utbildningsinsatser möts vi ofta av en stor kunskapsbrist kring vad som gäller när sexuella trakasserier uppstår och på vilka sätt det går att förebygga trakasserierna. Många vet inte att det faktiskt är lagkrav på att både hantera och förebygga förekomsten av dem, säger Maria Refai, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

bild_2

Med utgångspunkt i diskrimineringslagen och ett normkritiskt förhållningssätt

Byrån, tillsammans med Sensus Stockholm-Gotland, är nu därför glada att kunna berätta att de blivit beviljade pengar från Jämställdhetsmyndigheten för att ta fram och testa metoder för att hantera och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön. Metoderna tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen och ett normkritiskt förhållningssätt.
– Vi kommer att utveckla och testa våra metoder under 2024 bland annat tillsammans med deltagare från Polisförbundet och Fackförbundet ST. Allt kommer följas och studeras av en följeforskare från Örebro universitet. Vårt mål är att ta fram ett konkret, handfast och evidensbaserat utbildningsmaterial som vi kallar Förebygg och grip in, säger Sara Björk och Annika Heikkinen, projektledare respektive metodutvecklare för projektet.

Materialet, som väntas vara klart under hösten 2024, ska ge kunskap och verktyg för att arbeta förebyggande och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön.

– Vi avser rusta förtroendevalda inom fackförbund, arbetsgivare, HR-ansvariga eller andra intresserade i att både få ökad kunskap i diskrimineringslagen och om sexuella trakasserier samt bli medvetna och förändra normer som möjliggör trakasserier. Vi tror det är vägen till verklig förändring, säger Sara Björk.

Är din arbetsplats eller organisation intresserad av att veta mer eller kanske ta del av utbildningsmaterialet, hör av er till Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr: kontakt@antidiskrimineringsbyran.se