Bild: Scandinav bildbyrå

Årets folkbildare på Gotland

14 april, 2021
  • Livsfrågor

Gotlands Bildningsförbund har till Årets Folkbildare 2020 utsett Föreningen Mind//Shift Gotland

Gotlands Bildningsförbund har sedan 2003 utsett ”Årets folkbildare”. Ett stipendium som går till en person eller organisation som gjort eller gör en betydande insats för folkbildningen på Gotland.

Mind//Shift
Årets folkbildare 2020 blev Mind//Shift Gotland som på olika sätt arbetar med förebyggande insatser för psykisk hälsa. Det som började som ett event under en dag under Almedalsveckan 2019 har nu vuxit till en nationell rörelse. I projektet Guldhjärnan utbildas gotlänningar i första hjälpen för psykisk hälsa och man har som mål att inom några år ska 6000 gotlänningar ha nåtts av utbildningen och därmed på ett bättre sätt vara rustade att kunna identifiera psykisk ohälsa i sin närhet, ge stöd i svåra stunder och hjälpa drabbade personer att kunna få professionell hjälp.

Motiveringen
I motiveringen för priset på 4000 kronor skriver Gotlands Bildningsförbund: ”Mind//Shift Gotland är genom sin utbildningsmodell med många ambassadörer urtypen av folkbildare. Genom ökad kunskap minskar det stigma som många med psykisk ohälsa upplever och dessutom ökar modet att våga se tecken på psykisk ohälsa hos våra medgotlänningar och därmed våga agera”.

Priset kommer att delas ut vid Bildningsförbundets digitala årsmöte senare i vår.

MindShift Gotland och Sensus
Sensus Stockholm-Gotland är med i en stor satsning på Gotland med målet att 10% av gotlänningarna ska utbildads i Första hjälpen till psykisk hälsa. 2020 hade vi två uppdragsutbildningar från NASP/Karolinska institutet där sammanlagt 30 instruktörer utbildades.

Tillsammans med MindShift Gotland genomför Sensus kurser som vänder sig till ideella sektorn. Region Gotland utbildar inom sina olika förvaltningar och några instruktörer erbjuder utbildningar till företag.