Arbetsmarknad – nytt fokus på viktig arena

13 januari, 2023
  • Arbetsliv

Karin Norvell är beteendevetaren med en magister i beteendevetenskap, och med arbete som både skolkurator och utbildare på folkhögskola i ryggsäcken.

Karin Norvell har varit i folkbildningsvärlden med inriktning på arbetsmarknadsfrågor sedan 2004 och har arbetat hos Sensus Skåne-Blekinge i snart två år. Hon leder arbetet med ett nytt fokus och en delvis ny arena för regionen – att vara en resurs för olika arbetsmarknadsinsatser, oftast med projektfinansiering.

Hur kommer det sig att Sensus väljer att fokusera på arbetsmarknadsinsatser? Så här säger Margareta Clarén, biträdande regionchef i Skåne-Blekinge:

– En av folkbildningens viktiga uppgifter på 2020-talet är att fortsatt finnas till för dem som inte fullt ut har hittat sin plattform och sina möjligheter i vårt samhälle. Detta är för mig en självklar förlängning av vår historiska roll som folkbildningsorganisation.

Men varför är folkbildning och den idéburna sektorn så viktig för arbetsmarknadsarenan då? Karin Norvell utvecklar:

– Idéburna organisationer generellt har en möjlighet att vara mer flexibla och undersökande i arbetet med deltagare. Folkbildningens metodik är till mångt och mycket ett förhållningssätt där mötet, lusten och motivationen är centrala för att nå mål. Många människor som befinner sig i utanförskap saknar många gånger positiva erfarenheter av exempelvis skolan och kanske även myndigheter. Folkbildningens metodik bygger ju på en ömsesidig process där vi lär tillsammans, växer och bildas tack vare lyhörda möten, och jag tror att dessa kvaliteter har stor betydelse inom arbetsmarknadsområdet. Vi kan som folkbildande aktör bli, och behöver bli, ett självklart och naturligt komplement till den offentliga sektorn.

Så här säger Karin om folkbildning och framtidens folkbildning utifrån hennes fokus och arbete inom arbetsmarknad:

– För mig handlar det om att ge möjligheten att bilda, och i detta möta individerna. Att skapa kraft och möjliggöra självkunskap och styrka för att själv förstå och förhålla sig till samhälle och system. Alla individer har, och ska ha, möjlighet att påverka sin egen och sin omgivnings situation med hjälp av kunskap och bildning. Vi inom folkbildningen behöver i större utsträckning vara i de sammanhang där dessa möjligheter inte är självklara. Vi måste prata om vilka målgrupper vi behöver nå för att skapa inkludering – vilket är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Vi behöver fokusera på individen och möjliggöra bildning och kultur för dem som inte på ett självklart eller enkelt sätt har tillgång till det idag, de som riskerar att falla ur system eller inte har möjlighet att tillhöra olika sammanhang, för dem vill jag att vi ska vara en resurs, säger Karin.

– Sedan har förstås folkbildningen självklart många andra områden och plattformar att vara på, som också fyller viktiga funktioner, men detta område är mitt engagemang och varför jag vill arbeta på Sensus, avslutar Karin.