Bild: Järvaveckan

Järvaveckan

Järvaveckan är en demokratisk folkfest på Spånga idrottsplats som för samman medborgare, politiker, näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv för att diskutera demokrati, mångfald och inkludering. Järvaveckan handlar om att få fler att känna att de kan påverka sin omgivning och omvärlden.

En ny regering har tillkommit med ny inriktning och med många politiska förslag. Vad innebär det Sverige går mot ekonomisk lågkonjunktur – hur påverkar det vår vardag? Kampen om demokratin i omvärlden hårdnar – hur kan vi stärka vår demokrati? Årets huvudtema är Morgondagens Sverige.

TRO PÅ JÄRVA – religioner för fred och inkludering

Välkommen till det interreligiösa tältet på Järvaveckan

Onsdag den 31 maj till lördag den 3 juni 2023 kl. 14.00-20.00 • Spånga IP

  • Träffa och mingla med företrädare från olika religioner
  • Gissa vilka symboler och bilder som tillhör vilken religion
  • Drop-in workshops varje dag kl.15 och kl.19 med Sensus multireligiösa guider (ej torsdag kl.19)
  • Ta del av videohälsningar från människor av olika religion och kultur
  • Skriv och fäst din dröm och din oro i vårt gemensamma träd

TRO PÅ JÄRVA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN:

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) • Svenska kyrkan, Stockholms stift • Svenska Kyrkans Unga • Sveriges Interreligiösa Råd (SIR) • Fryshuset • Tillsammans för Sverige • Guds Hus • Sensus studieförbund • Ibn Rushd studieförbund • Studieförbundet Bilda • Delegationen för Migrationsstudier (Delmi)

Seminarier och aktiviteter

TRO PÅ JÄRVA 2023

Tro på Järva – unga och religion i morgondagens Sverige

Samtidigt som Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder är en stor del av ungdomarna i Stockholm religiösa. Hur är tro och religion en tydlig del av livet och den existentiella hälsan för ungdomar och unga vuxna i Stockholmsområdet? Hur resonerar ungdomar kring religion som del av de globala målen och i synnerhet mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen?

TORSDAG 1 JUNI • KL. 17.00–17.45

MEDVERKANDE:
Biskop Andreas Holmberg, moderator, Svenska kyrkan, Stockholms stift Joakim Palme, ordförande Delegationen för Migrationsstudier Isak Reichel, generaldirektör, Myndigheten för stöd till Trossamfund

Direkt efter seminariet inbjuds ungdomar och unga vuxna till ett interreligiöst ungdomsmingel med mat och aktiviteter i tältet.

Läs mer

Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. ”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet” är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige tillsammans vill visa på gemensam omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring. Sveriges Interreligiösa Råds miljöskrift ”Vår jord, vår tro” består av arton texter från tretton olika trostraditioner som tillsammans bidrar till att öka medvetenheten och intresset bland troende människor i Sverige för att rädda miljön och klimatet på jorden.

FREDAG 2 juni • 15.45–16.30

MEDVERKANDE:
Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm • Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska gemenskap • Kamala Priya, Hindu Forum Sweden • Kaj Engelhart, Katolska kyrkan • Shahram Mansoory, Svenska Bahá’í-samfundet • Jaspal Singh, Sikhiska trossamfundet • Joseph Bautista, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Moderator Sofia Rosshagen, Sveriges interreligiösa råds miljögrupp

Läs mer
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.