Folk och kultur

Folk och Kultur är mötesplatsen för kulturlivet, där aktuella frågor om kultur och bildning lyfts i samtal, debatter, workshops och kulturprogram. Folk och Kultur äger rum varje år i februari och har sin bas i Eskilstuna.

Den 10 febriaru 2024 kl 10:00-10:45 gav tankesmedjan Unga tankar om musik och Sensus seminariet:

Rikspolitiken, musiken och det ömsesidiga lärandet
Riksdagspolitiker och några av musiklivets skarpaste hjärnor har under hösten 2021 följts åt för att lära sig mer om varandra. Hur har det präglat tankemönster och kunskap om vad framtidens musikliv behöver? Musiklivets enda tankesmedja Unga tankar om musik bjuder tillsammans med Sensus studieförbund in till ett samtal där vi tar tempen på vad politiken behöver från från musikens utövare inför valåret, och vad musiklivet förväntar sig från de politiska leden.

Hela programmet gavs i år digitalt: https://hypersay.events/e/folkochkultur