Bild: Scandinav bildbyrå

Almedalen

Välkommen att delta i Sensus Almedalenprogram! I år finns Sensus på plats under Almedalsveckan med flera seminarier och Sensus trädgård. Vi bjuder in till seminarier som berör allt från existentiell hållbarhet och AI-integrerad bildning till musiklivets underifrånkraft och ensamstående föräldrars ekonomiska utmaningar.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter arrangerar vi fördjupande samtal om möjligheter och utmaningar i vår samtid. Alla våra seminarier äger rum i Församlingshuset Domkyrkan på Norra Kyrkogatan 2 i Visby.

Under veckan hittar du oss också i Sensus trädgård, en mötesplats centralt belägen på Vattugränd 4. Grindarna är öppna onsdag till fredag, kl 10:00 - 17:00. Här står kaffet på och det finns alltid någon från Sensus på plats. Läs mer om Sensus trädgård här.

PROGRAM 2023

Onsdag 28 juni

Onsdagen den 28 juni kl 09:00 - 09:45

Vilken förändringskraft finns i en rapport som samlar en mängd upplevelser om vård för ätstörningar?

Nu finns en rapport om hur drabbade och närstående upplever vården för ätstörning. Med syfte att samla upplevelser samt tillgängliggöra detta för dem som har ansvar att förändra. Hur kan en aktör som samlar egenlevda erfarenheter och utvecklar den kunskapen, vara en del i förändringen?

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar har under 40 år med hjälp av förändringskraften i den egenlevda erfarenheten arbetat för ett samhälle fritt från ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Med avstamp i de slutsatser som rapporten för fram vill vi tillsammans med er utforska nästa steg.

Medverkande: Helena Forsman, strategisk verksamhetsledare, Frisk & Fri

Arrangör: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar och Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Onsdagen den 28 juni kl 10:00 - 11:30

Hur bidrar vi till existentiell hållbarhet?

Vad innebär det att vara människa i världen, enskilt och tillsammans? Hur skapar vi mening, hopp och handlingsförmåga som bidrar till en hållbar värld? Det handlar om en fjärde dimension av hållbarhet; existentiell hållbarhet.

Ett inledande samtal som sedan fortsätter i en vandring längs Visbys gator och ner mot frukost vid havet. Sluttid 11:30. Vi kombinerar rörelse, samtal och reflektion kring existentiell hållbarhet.

Medverkande:

 • Katharina Persson, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
 • Urban Hermansson, folkbildare i hållbarhet, Sensus studieförbund

Arrangör: Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Onsdagen den 28 juni kl 13:00 - 13:50

Vad händer när vi inte möts - om allvaret i en värld där demokratin utmanas

Åsiktskorridorer, cancelkultur, polarisering och andra faktorer riskerar att utarma och slita isär det öppna, gemensamma och demokratiska samhället. Vad är det som händer när vi slutar att mötas över gränserna? Hur påverkar det demokratin när olika röster inte får plats eller rentav tystas?

I detta seminariet får vi lyssna till olika perspektiv om vikten av att mötas, även de obekväma mötena, för ett fortsatt vitalt demokratiskt samhälle. Och vilken roll spelar folkbildningen när det gäller att iscensätta mellanrum för dialog och bildning?

Medverkande:

 • Wilhelm Blixt, samtalsledare, kommunikatör på Sensus studieförbund
 • Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd, aktuell med boken ”Stå ut med de andra - En bok om kärlek och enhet”.
 • Maria Öst, kommunikatör, Svenska Lottakåren
 • Carl Heath, senior forskare vid RISE och #vimåsteprata-talare
 • Representanter från Sensus interreligiösa projekt som bland annat besökt Israel och Palestina

Arrangör: Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Onsdagen den 28 juni kl 14:00 - 14:50

Vad blir bildning i en AI-integrerad värld?

AI-utvecklingen accelererar allt snabbare och numera har nästan var och en tillgång till AI-teknik. Det är en transformativ teknik som kommer att påverka allt – men hur påverkar den vår syn på vad som är bildning?

Generativ AI har skapat starka tongångar som pendlar mellan utopi och dystopi. De flesta är överens om att det är en transformativ teknik vi ser utvecklas framför oss och många inom utbildningsväsendet uttrycker redan ett behov av att vår syn på kunskap behöver förändras ännu en gång (och denna gång kanske i grunden). Men hur påverkar det hur vi ser på bildning och folkbildning? Kan AI:s exponentiella framsteg skina nytt ljus på det som är essensen inom bildning; det sökande, det själsliga, det reflekterande och att utvecklas i ett sammanhang med andra? Välkommen till ett spännande panelsamtal. Du som deltagare kommer att kunna interagera med panelen – ta bara med din smartphone!

Medverkande:

 • Fredrik Hedlund, moderator, förbundsrektor, Sensus studieförbund
 • Jan Gulan Gulliksen, professor inom Human Computer Interaction och Vice rektor för Digitalisering, KTH
 • Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift
 • Nicklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum

Arrangör: Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Onsdagen den 28 juni kl 15:00 - 15:50

Hur minskar vi risken att fler drabbas av ätstörningar?

Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa, får en ätstörningsdiagnos och köerna för att få vård blir allt längre. Vi behöver dra i handbromsen nu, mycket måste göras för att inte fler ska drabbas av ätstörningar. Frågan är: Finns det ens något förebyggande arbete i Sverige i dag?

I 40 år har Frisk & Fri arbetar för ett samhälle fritt från ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Vi stöttar drabbade och närstående, utbildar vårdpersonal, idrottsföreningar och föreläser om självkänsla och självbild i skolor. Men vi driver även opinion och nu vill vi ha fokus på preventionsarbete. Vi måste stoppa utvecklingen! Vi måste minska risken att fler drabbas. Vi måste börja nu. Ätstörningar är rent ut sagt en överjävlig sjukdom.

Medverkande:

 • Maja Engström, digital kommunikatör, Frisk & Fri
 • Lilian Helgason, ordförande, Sveriges elevråd
 • Sofia Lindstrand, specialistläkare i Socialmedicin och Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland
 • Ellen ten Seithoff, kurator, Gotlands ungdomsmottagning
 • Thor Rutgersson, moderator, riksstyrelsen, Frisk & Fri

Arrangör: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Torsdag 29 juni

Torsdagen den 29 juni kl 15:00 - 15:50

Var finns underifrånkraften i musiklivet?

Drar musiklivets många särintressen åt olika håll? Eller jobbar alla intresseorganisationer, från upphovsrättsorganisationer till fackförbund gemensamt för att bevaka intressen och främja framtidens musikaliska landskap och återväxten av musiker?

Den stora floran av organisationer i musikbranschen är en stark tradition som bidragit till ett vitalt musikliv, med bland annat den ovanligt starka musikexporten som ett kvitto. Alla dessa parter är insnärjda i samma musikliv men här finns också reella särintressen. Konfliktlinjer finns mellan t ex upphovsrättspersoner och musiker kontra arrangörer. Den här panelen blir ett samtal där vi söker kunskap om varandra, oss själva och musiklivets grundförutsättningar. Samtalet kommer särskilt att cirkulera kring gemensamma vägar framåt för att värna den starka underifrånkraft som så länge byggt svenskt musikliv - med studieförbund, kulturskolor, folkhögskolor, gräsrotsarrangörer etcetera. Panelen anordnas av Sensus studieförbund, tankesmedjan Unga Tankar om Musik och Svensk Live.

Medverkande:

 • Max Låke, Moderator, Unga tankar om musik
 • Joppe Pihlgren, Svensk Live
 • Sofie Marin, Kulturstrateg, rådgivare och konsult inom Cultural Affair
 • Amanda Lind, Miljöpartiet, Riksdagens kulturutskott
 • Emma Ahlström Köster, Moderaterna, Riksdagens kulturutskott

Arrangör: Sensus studieförbund, Tankesmedjan Unga tankar om musik, Svensk Live

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Torsdagen den 29 juni kl 16:00 - 16:50

Vi äter våra barns rester – om krisens konsekvenser för ensamstående föräldrar

Det blir allt vanligare att ensamstående föräldrar lever i ekonomisk utsatthet. Nu när den ekonomiska krisen har slagit till har de redan små marginalerna krympt ännu mer, många familjer tvingas låna för att klara räkningarna och allt fler barn äter sitt huvudsakliga mål mat i skolan.

I Makalösa Föräldrars enkät från senhösten 2022 svarar sju av tio att de är stressade över sin ekonomi och sex av tio att de lagar annan mat till sig själva för att prioritera barnens mat. Men hur kan det se ut såhär i ett rikt välfärdsland som Sverige? Vad är de huvudsakliga problemen till den ökande fattigdomen? Och vad behöver göras – både nu i den akuta krisen, men också på sikt så att familjer i Sverige inte ska behöva leva i ekonomisk utsatthet?

Medverkande:

 • Lina Stenberg, moderator, författare och skribent
 • Christina Olsson, generalsekreterare, Makalösa Föräldrar
 • Tove Samzelius, universitetslektor, Malmö Högskola

Arrangör: Makalösa föräldrar, Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Fredag 30 juni

Fredagen den 30 juni kl 08:00 - 09:30

Hur bygger vi starka team med kollektiv intelligens?

I den komplexa verklighet vi lever i behöver alltfler uppgifter lösas i grupp. Hur skapar vi starka team med kollektiv intelligens där deltagarnas kunskaper och kompetenser tas till vara?

Ett samtal som fortsätter i ett vandrande samtal genom Visbys gator mot frukost vid havet, avslut 09:30. Vi har alla varit med om grupper som skapar fantastiska resultat där samarbetet bara fungerar. Där det finns energi och deltagarna blommar ut. Med det finns också andra grupper där samarbetet inte fungerar och som bara skapar frustration. Vilka är framgångsfaktorerna i team som tar tillvara deltagarnas fulla potential? Ett kort samtal som följs av ett vandrande samtal där vi kombinerar rörelse, samtal och reflektion kring teamutveckling. Frukost vid havet, slut 09:30

Medverkande:

 • Katharina Persson, verksamhetsutvecklare med inriktning på team och ledarskapsfrågor, Sensus studieförbund

Arrangör: Sensus studieförbund

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2, Visby

___

Fredagen den 30 juni kl 10:45 - 12:00

Kulturens tunna väv - Gotland och andra lokala exempel

En väv kan vara både skör och stark. Koalition för kulturdebatt har samlat en spännande panel som diskuterar förutsättningar för kultur och bildning, framför allt från ett lokalt perspektiv. Vad stärker den kulturella väven? Vad försvagar den kulturella väven? Vad sker just nu?

Vi diskuterar till exempel:

 • Kultursamverkansmodellen i relation till Kulturens tunna väv
 • Om ett främjandeuppdrag inom modellen gör det möjligt för invånarna att själva skapa kultur?
 • Myndigheten för kulturanalys senaste rapport kartlägger och analyserar hinder för breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet
 • Rapporten ”Samhällsekonomisk effektutvärdering av folkhögskolan” från RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
 • Konkreta perspektiv från Riksskådebanan och Konstfrämjandet.

Medverkande:

 • Andreas Johansson Heinö, förläggare Timbro,
 • Anna Ekström, ordförande för RIO/Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Umeå Universitet och ABF Stockholm,
 • Charly Wassberg Borbos, verksamhetsutvecklare på Riksteatern i Hallunda,
 • Petter Hellsing, konstnär och ledamot i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Gotland
 • Samtalet modereras av Jesper Bengtsson, chefredaktör Dagens Arena

Arrangör: Koalition för kulturdebatt/Arena Idé

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Mer information: Koalitionen för kulturdebatt hålls samman av tankesmedjan Arena Idé och består av organisationer som fackförbunden DIK, Konstnärernas riksorganisation, Fackförbundet Scen & Film, och kulturorganisationer som KLYS, Folkets Hus och Parker, Ideell kulturallians, Konstfrämjandet, Länsteatrarna i Sverige, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, och folkbildare som ABF, Sensus och RIO.

___

Med reservation för eventuella ändringar.

Nikodemussamtal

Välkommen att lyssna till Nikodemussamtal. I skärningspunkten mellan religion och politik. I ett öppet och ärligt samtal om religionens möjliga roll för politiken och tvärtom.

Nikodemussamtalen arrangeras av Visby domkyrkoförsamling och Sensus studieförbund. Samtalsledare är Fredrik Hedlund, förbundsrektor Sensus studieförbund, och Anna Lundgren, domprost Visby domkyrkoförsamling.

Alla samtal äger rum i St:a Maria domkyrka, Västra kyrkogatan 2. 

Onsdag 28 juni      

Kl. 22:00
Samtal med Moderaternas Karin Enström och Miljöpartiets Märta Stenevi.

Torsdag 29 juni

Kl. 22:00
Samtal med Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Centerpartiets Muharrem Demirok.

Fredag 30 juni

Kl. 22:00
Samtal med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Kristdemokraternas Roland Utbult.

Lördag 1 juli

Kl. 16:00
Samtal med Liberalernas Jakob Olofsgård och Sverigedemokraternas Alexander Christiansson.

Välkommen till Sensus trädgård!

Under Almedalen bjuder vi in till Sensus trädgård, en mötesplats mitt i Visby. Trädgården ligger centralt på Vattugränd 4. Här kan ni boka in er för mindre möten, samtal eller bara slå er ner en stund. I trädgården finns tält, stolar och bord. Här står kaffet på och det finns alltid någon från Sensus på plats. Grindarna är öppna mellan 10:00 - 17:00 onsdag till fredag.

Vill du boka en tid för ett möte eller samtal så hör av dig till oss men du kan också bara titta förbi.

Kontakta oss
Marie Lennerhed
E-post: marie.lennerhed@sensus.se
Telefon: 070-6431776

Sensus i Almedalen

Bilder från Almedalsveckan

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.