VuxenDialog

Vuxendialog är en enkel modell för samtalsgrupper, där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor.

Vuxendialog används i vitt skilda grupper och i olika sammanhang. Det kan vara en föräldragrupp, en samtalsgrupp i en kyrka likväl som bland arbetskamrater/personal på en arbetsplats, eller bland en grupp vänner. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera i ett möte på lika villkor.

Modellen fungerar även i en patientgrupp, i folkhälsoarbete eller i integrationsarbete

Kontakta oss

Detta material kan du ta del av efter kontakt med oss.

Hitta person eller kontor