Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

Vuxendialog är en enkel modell för samtalsgrupper, där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. Vuxendialog används i vitt skilda grupper och i olika sammanhang. Det kan vara en föräldragrupp, en samtalsgrupp i en kyrka likväl som bland personal på en arbetsplats. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera i ett möte på lika villkor.

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bland annat genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer och utvecklas som människor.

Vuxendialog är en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Gruppen ger på så sätt människor möjlighet till personliga möten på lika villkor.

Sensus har god erfarenhet av arbete med Vuxendialog, bland annat i föräldragrupper, i kyrkor, i integrationsarbete, samt i folkhälsoarbete. Ett exempel är dialogcirklar för överviktiga. Dialoggruppen kan bli den frizon där självkänslan stärks och motivationen växer.

För dig som vill starta en dialoggrupp kan vi erbjuda stöd från utbildade ledare.

Vi erbjuder också Kurs i Vuxendialog för dig som vill bli ledare i en dialoggrupp. Kurs i Vuxendialog arrangeras endast av Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda.

Vuxendialog finns i olika sammanhang över hela Sverige med deltagare från skiftande miljöer och med olika bakgrund. Huvudman för Vuxendialog är Sensus studieförbund. Vuxendialog är ett skyddat varumärke och kurser arrangeras enbart av auktoriserade utbildare genom Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda.

KONTAKTA OSS FÖR ATT TA DEL AV MATERIALET

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.