Våra kyrkor och dess inventarier

Just nu pågår ett arbete med att ta fram två olika studiematerial om kyrkorummet och dess inventarier. Materialen kommer att fungera som ett komplement till de sex filmerna som Sensus har tagit fram i samarbete med Lunds stift - ett stöd för dig som vill starta en studiecirkel och lära dig mer. Kika på filmerna redan nu.

Våra kyrkor och dess inventarier

Våra kyrkor och dess inventarier är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om kyrkorummet och dess inventarier. Materialet går bland annat igenom kyrkobyggnadens och föremålens historia och bruk.

Se filmen Stilhistoria här

Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier

Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier är ett studiematerial som vänder sig till dig som arbetar med att vårda och bevara det kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga kulturarvet i Svenska kyrkan. Studiematerialet utgår från sex utbildningsfilmer.

Se filmerna här


Foto: Mässhake av Helena Larsdotter Lindelia, tillverkad 1704, finns i Perstorps kyrka

Filmerna

1. Inledning

Berättar om lagar och föreskrifter som kyrkobyggnaden och dess inventarier

2. Stilhistoria

Ger en översikt över de mest vanliga kyrkobyggnadsstilarna i Lunds stift och vad som karakteriserar dem.

3. Databasen Sacer

Ger en introduktion till databasen Sacer och ger tips och råd om fotografering och lathundar som kan vara till hjälp i inventeringen.

4. Vård av kyrkan och dess inventarier

Ger råd kring att motverka fukt och mögel i kyrkobyggnaden samt råd om hur orgeln ska vårdas. Filmen innehåller även en vägledning i bokinventering.

5. Hantering och vård av textilier

Ger råd kring vård och förvaring av kyrkliga textila föremål samt ett samtal kring prästens skrud.

6. Hantering och vård av metaller

Ger råd kring vård och förvaring av kyrkliga metallföremål.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.