Studiehandledningar om det kyrkliga kulturarvet

Sensus Skåne-Blekinge har tagit fram två studiehandledningar med olika inriktning om det kyrkliga kulturarvet som ett stöd för dig som vill starta en studiecirkel och lära dig mer om de kulturhistoriskt värdefulla föremålen ur ett vårdande och bevarande perspektiv eller ur ett konst- och kulturhistoriskt perspektiv.

Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier

Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier är en studiehandledning som vänder sig till dig som arbetar med att vårda och bevara det kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla kulturarvet i Svenska kyrkan. Handledningarna fungerar som ett komplement till de sex utbildningsfilmer som Sensus har tagit fram i samarbete med Lunds stift. 

Filmerna och studiehandledningen är uppbyggda kring olika teman, såsom lagar och föreskrifter, stilhistoria, vård av inventarier, hantering av textilier, hantering av metaller och databasen Sacer.

Se filmerna här

Våra kyrkor och dess inventarier

Våra kyrkor och dess inventarier är en studiehandledning som vänder sig till alla som vill lära sig mer om kyrkobyggnaden, dess inventarier samt symboler ur ett konst- och kulturhistoriskt perspektiv. 

Cirkelns träffar är uppbyggda kring ett kompendium, som tillhandahålls av ditt lokala Sensuskontor, samt filmen Stilhistoria.

Se filmen Stilhistoria här


Foto: Mässhake av Helena Larsdotter Lindelia, tillverkad 1704, finns i Perstorps kyrka

Filmerna

1. Inledning

Berättar om lagar och föreskrifter som kyrkobyggnaden och dess inventarier

2. Stilhistoria

Ger en översikt över de mest vanliga kyrkobyggnadsstilarna i Lunds stift och vad som karakteriserar dem.

3. Databasen Sacer

Ger en introduktion till databasen Sacer och ger tips och råd om fotografering och lathundar som kan vara till hjälp i inventeringen.

4. Vård av kyrkan och dess inventarier

Ger råd kring att motverka fukt och mögel i kyrkobyggnaden samt råd om hur orgeln ska vårdas. Filmen innehåller även en vägledning i bokinventering.

5. Hantering och vård av textilier

Ger råd kring vård och förvaring av kyrkliga textila föremål samt ett samtal kring prästens skrud.

6. Hantering och vård av metaller

Ger råd kring vård och förvaring av kyrkliga metallföremål.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.