Studiehandledning till Ett biskopsbrev om klimatet

I Ett biskopsbrev om klimatet beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i. Biskopsbrevet är grund och motivation för den stora satsning som Svenska kyrkan gör med Färdplan för klimatet.

Du kan ladda ner biskopsbrevet från Svenska kyrkans hållbarhetsportal.

Kontakt

Kontakta oss för att starta en studiecirkel