Bild: Argument förlag

Samtalsguide Samiskt kyrkoliv

Ett stöd för små grupper som vill använda boken Samiskt kyrkoliv som utgångspunkt för samtal.

I boken ger Birgitta Simma grundkunskaper om samisk historia, kultur, spiritualitet och traditioner. Hennes förhoppning är att församlingar, genom att få en större förståelse för samiskt kyrkoliv, ska bli bättre rustade att möta behoven av andliga rum där samer kan bära med sig sin identitet och kultur och på lika villkor bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Boken är framtagen i samarbete med Luleå stift.

Samtalsguiden är framtagen av Sensus och är ett stöd för små grupper som vill använda boken Samiskt kyrkoliv som utgångspunkt för samtal. Här finns tips på upplägg av en studiecirkel och förslag på förhållningssätt i samtalen.