Studiehandledning till Psalmernas väg

De allra flesta människor i vårt land har någon slags relation till psalmer. Det kan vara ifrån gudstjänster, bröllop och begravningar, eller ifrån skolavslutningar och konserter i kyrkan. Psalmernas väg är ett uppslagsverk över psalmbokens alla psalmer och ger dig möjlighet att fördjupa dig i de psalmer du redan känner till, eller att hitta helt nya.

Psalmernas väg består av fyra böcker och varje psalm får sin beskrivning av text, melodi, historia och framväxt. Psalmkommentarerna kan ses både som fördjupad kunskap och som en utgångspunkt för vidare reflektion över psalmernas betydelse, för egen del eller tillsammans med andra.

Den här studiehandledningen är till för att ge exempel på olika sätt att ta sig an och använda Psalmernas väg. Den är skriven särskilt med tanke på den bredare gruppen av intresserade, t ex församlingsbor, gudstjänstbesökare och ideella medarbetare i församlingen. Den ger några övergripande förslag på användningsområden inför gudstjänster och psalmsångskonserter, och även ett mer utförligt förslag till användning i en studiecirkel.

Rabatt på böckerna

Gör ni en studiecirkel i samarbete med Sensus, där ni använder Psalmernas väg får ni köpa böckerna till 40% rabatt. Se mer information i studiehandledningen och kontakta oss.

Kontakta oss för mer information

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.