NATO – Ledarhandledning

Detta är en studiehandledning till utbildningspaketet om Nato. Handledningen är tänkt som ett stöd för dig som ska hålla en studiecirkel tillsammans med andra lottor på din kår. Studiecirkeln är uppdelad på 4 träffar à 2 timmar inklusive fika.

Tanken är att det ska gå att följa handledningen från början till slut men upplägget kan behöva justeras om gruppen är stor eller om deltagarna är extra pratglada. Du kan också använda handledningen som inspiration och forma ett eget upplägg. Träffarna bygger på att deltagarna har hemuppgifter inför varje träff förutom till den första träffen.

Det kan vara bra att tänka på att folkbildning handlar om fritt och frivilligt lärande där kunskapen finns i gruppen. Din roll som ledare handlar om att se till att alla deltagare får komma till tals, att stimulera samtal och reflektioner samt att förbereda och rapportera träffarna. Som cirkelledare behöver du inte känna att du måste ha alla svar eller ha kunskap om allting – gruppen delar på det ansvaret. Däremot är det bra att du håller koll på att alla i gruppen blir sedda och har förutsättningar att delta i cirkeln.

Kontakta Sensus för att ta del av materialet.

Kontakta oss för att ta del av materialet

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.